Concurrentiebeding

©Shutterstock

Het concurrentiebeding bepaalt dat je na je vertrek uit een onderneming geen gelijkaardige activiteiten zal uitoefenen.

In sommige omstandigheden mag je na je, al dan niet gekozen, vertrek bij je werkgever voor enige tijd geen gelijkaardige activiteiten uitoefenen bij concurrerende bedrijven of voor eigen rekening. Zo'n concurrentiebeding kan enkel onder strikte voorwaarden.  

De wet maakt een onderscheid tussen:

Regeling voor werknemers

 • Het concurrentiebeding geldt niet als je bruto-jaarloon lager is dan 36.201 euro.
 • Ligt het loon tussen 36.201 euro en 72.402 euro per jaar, dan is het enkel geldig voor bepaalde functies of functiecategorieën.  Deze moeten vooraf vastgelegd zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst.  
 • Is je jaarloon hoger dan 72.402 euro? Dan is het beding geldig.

Regeling voor handelsvertegenwoordigers

In tegenstelling tot bedienden en arbeiders zijn handelsvertegenwoordigers vaker onderworpen aan het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding schept het vermoeden dat de vertegenwoordiger klanten aanbracht.  Dat geldt als één van de voorwaarden tot de toekenning van de verwijderingsvergoeding. De werkgever kan het bewijs leveren van het tegendeel.

Het concurrentiebeding is van toepassing als:

 • het bruto-jaarloon 36.201 euro overschrijdt
 • het op gelijkaardige activiteiten betrekking heeft
 • de duur niet langer is dan 12 maanden
 • het beperkt wordt tot het grondgebied waarop de vertegenwoordiger zijn activiteit uitoefent
 • het schriftelijk is afgesloten

Het is niet van toepassing als:

 • de vertegenwoordiger wordt afgedankt, behalve om een zwaarwichtige reden
 • de vertegenwoordiger de overeenkomst beëindigt om een zwaarwichtige reden
 • de overeenkomst na minder dan 6 maanden wordt beëindigd

De vergoeding bij schending van het concurrentiebeding mag niet hoger zijn dan het loon van 3 maanden en is in het contract vastgelegd. De werkgever kan een hogere vergoeding eisen als hij kan bewijzen dat hij meer schade heeft ondervonden.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.