Ontslagmotivering

©Shutterstock

Als werknemer heb je het recht om de redenen van je ontslag te kennen. Je bent hiermee beschermd tegen willekeurig ontslag.

Bescherming 

Elke werknemer die ontslagen wordt, heeft het recht te weten waarom. Hiermee wordt je beschermd tegen kennelijk onredelijk ontslag. Dat is zo bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr.109.

De werkgever is verplicht het ontslag te motiveren en de reden van je ontslag mee te delen.

Reden ontslag 

Als de reden voor je ontslag niet vermeld staan op de ontslagbrief, kan je dat via een aangetekend schrijven opvragen. Voor het versturen van de aangetekende brief geldt volgende termijn:

  • als je een opzegtermijn moet presteren: binnen 6 maanden na de ontslagbrief, maar niet later dan 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst
  • in de andere gevallen: binnen 2 maanden na het einde van het contract

Je werkgever moet per aangetekende brief op je verzoek antwoorden binnen de 2 maanden. Doet hij dat niet, dan moet hij je een ‘forfaitaire burgerlijke boete’ van 2 weken loon betalen.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.