Een contract van bepaalde of onbepaalde duur

©Shutterstock

Een arbeidscontract wordt in principe afgesloten voor onbepaalde duur, maar het is ook mogelijk om een overeenkomst voor beperkte duur aan te gaan.

Verschillende mogelijkheden

Voor een tijdelijke arbeidsovereenkomst of een contract voor bepaalde duur zijn er verschillende mogelijkheden:

  • een overeenkomst van bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk
  • een vervangingscontract
  • een overeenkomst voor tijdelijke arbeid

Deze contractvormen hebben met elkaar gemeen dat ze altijd schriftelijk moeten worden opgemaakt. Als dat niet het geval is, heb je automatisch een contract voor onbepaalde duur.

Een vervangingscontract moet de reden, de identiteit van de te vervangen werknemer en de voorwaarden van indiensttreding vermelden. De maximumduur van een vervangingsovereenkomst is 2 jaar. In een vervangingscontract kan afgesproken worden dat de normale regels van opzegging niet van toepassing zijn op het moment dat de vervangen werknemer terugkeert.

Opeenvolgende contracten van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk: mag dat?

Opeenvolgende contracten van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk zijn in principe niet toegelaten.

De belangrijkste uitzondering hierop is dat je werkgever je 4 opeenvolgende contracten van bepaalde duur aanbiedt van elk minstens 3 maanden. In totaal mag de ‘tijdelijke’ periode niet langer dan 2 jaar duren. Na uitdrukkelijke toestemming van de arbeidsinspectie kan het gaan om opeenvolgende contracten van minstens 6 maanden met een totale duur van maximum 3 jaar.

Opeenvolgende vervangingscontracten zijn toegelaten tot maximum 2 jaar in totaal.

Geeft je werkgever je opeenvolgende contracten in strijd met deze regels, dan wordt je wettelijk geacht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te hebben.

Banenplannen en speciale statuten

Daarnaast zijn er ook allerlei banenplannen en flexibele arbeidsvormen die zorgen voor evenveel soorten contracten. Dat je dan even niet meer weet of het nu zus of zo in je contract moet staan is normaal.

In dat geval neem je als ACV-lid best even contact op met een ACV-dienstencentrum. Daar kan een dienstverlener meer duidelijkheid brengen over de verschillende banenplannen, speciale statuten en hun inhoud.

Op deze site vind je verder uitgebreide info over:

More Info

  • Voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid kan je de Wegwijzer Sociale Wetgeving erop naslaan. Bestel de Wegwijzer.
  • Militant? 
    • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer.
    • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.