Wat met mijn uurrooster bij thuiswerk?

©Shutterstock

Hoe zit het met mijn uurrooster of arbeidstijd wanneer ik thuiswerk of telewerk? En wat met bereikbaarheid?

Bij het onderwerp arbeidstijd wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 zaken: de registratie van je gewerkte uren enerzijds, en je bereikbaarheid anderzijds.

Arbeidstijd

Bij telewerk gelden niet altijd de normale werktijden. Telewerkers kunnen hun werk zelf organiseren

Voor telewerkers vermeldt cao nr. 85 dat je je werk regelt volgens de werktijden die worden toegepast in het bedrijf waarvoor je werkt.

Dit betekent dat jij je werkdagen organiseert. Er kan wel een periode worden vastgelegd waarin je bereikbaar moet zijn. De rest van de dag blijft flexibel. Dit geldt voor zowel structureel als occasioneel telewerk.

Bereikbaarheid en 'recht op deconnectie'

Wanneer er geen werkrooster wordt gespecifieerd, is het verleidelijk om ingelogd te blijven, of voor een werkgever om te 'veronderstellen' dat je als werknemer nog aan het werk bent.

Afspraken telewerkovereenkomst

Voor het evenwicht tussen het werk en privéleven, is het belangrijk om het 'recht op deconnectie' te respecteren. Dat kan best door duidelijke afspraken in de telewerkovereenkomst te laten opnemen over:

  • Het werkrooster. Zo is er houvast bij overschrijding van de werktijd en kan je terugvallen op de regeling rond overuren. De registratie van de gewerkte uren is dus belangrijk.
  • De bereikbaarheid. Dit zijn de dagdelen waarop je als werknemer bereikbaar moet zijn, bijvoorbeeld niet 8 uur per dag, maar een tijdsspanne van 4-5 uur.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.