Wat met mijn uurrooster bij thuiswerk?

©Shutterstock

Hoe zit het met mijn uurrooster of arbeidstijd wanneer ik thuiswerk of telewerk? En wat met bereikbaarheid?

Bij het onderwerp arbeidstijd wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 zaken: de registratie van je gewerkte uren enerzijds, en je bereikbaarheid anderzijds.

Arbeidstijd

Heb je een specifieke telewerkovereenkomst? Dan volg je de afspraken die hierin staan opgenomen. 

Heb je geen specifieke telewerkovereenkomst? 

  • Voor telewerkers vermeldt cao nr. 85 dat je telewerkschema georganiseerd is volgens de werktijden die in je arbeidsovereenkomst staan. Moet je normaal gezien 7.36 uur presteren om een volledige werkdag te werken, dan is dat ook het geval wanneer je van thuis uit werkt.
  • Cao nr. 85 verplicht niet dat je werkgever moet aangeven van wanneer tot wanneer jij precies aan het werk bent. Volgens die cao moet je telewerkschema alleen aangeven van wanneer tot wanneer je bereikbaar moet zijn en hoeveel uur je op een dag moet presteren. 

Dat wil zeggen dat je in de praktijk zelf je werkdagen kan organiseren. Wil je graag iets vroeger beginnen en stoppen met werken? Dat kan! Wel moet je het aantal uren presteren dat vastgelegd is in je arbeidsovereenkomst.

Dit geldt voor zowel structureel als occasioneel telewerk. Het verschil tussen die vormen van telewerk vind je op onze pagina 'Wat is het verschil tussen telewerk en thuiswerk?'

Bereikbaarheid en 'recht op deconnectie'

Wanneer er geen werkrooster wordt vastgelegd, is het verleidelijk om ingelogd te blijven, of  kan je werkgever 'veronderstellen' dat je als werknemer nog aan het werk bent.

Afspraken telewerkovereenkomst

Voor het evenwicht tussen het werk en privéleven, is het belangrijk om het 'recht op deconnectie' te respecteren. Dat kan best door duidelijke afspraken in de telewerkovereenkomst te laten opnemen over:

  • het werkrooster. Zo is er houvast bij overschrijding van de werktijd en kan je terugvallen op de regeling rond overuren. De registratie van de gewerkte uren is dus belangrijk.
  • de bereikbaarheid. Dit zijn de dagdelen waarop je als werknemer bereikbaar moet zijn, bijvoorbeeld niet 8 uur per dag, maar een tijdsspanne van 4-5 uur.

Het ACV ijvert voor duidelijke afspraken omtrent telewerk, zowel in nationale als sectorale cao's, als op bedrijfsniveau. Ontdek wat de rol van de vakbond inhoudt.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.