Langdurig ziek zonder contract

Was je als werkzoekende langdurig ziek en wil je terug aan de slag? Dan kan je een re-integratietraject volgen. Lees hier even de stappen na.

Ook als werkzoekende kan je langdurig ziek zijn, maar toch de mogelijkheid hebben tot re-integratie op de arbeidsmarkt.  Van zodra je langer dan 3 maanden arbeidsongeschikt bent, kom je in aanmerking voor re-integratie.

Stap 1. Beoordeling door de adviserend geneesheer

De adviserend geneesheer bij de mutualiteit probeert in te schatten of je terug aan het werk kan.

Dit zal vaak gebeuren via een vragenlijst, waarbij je bevraagd wordt naar de haalbaarheid van werkhervatting of de belemmeringen je ziet. De adviserend geneesheer kan je ook oproepen voor een gesprek of een medisch onderzoek.

Op basis van dit onderzoek, word je door de adviserend geneesheer ingedeeld in een van volgende groepen:

  1. Je kan binnen de 6 maanden een beroep uitoefenen op de arbeidsmarkt. Zie STAP 2.
  2. Je kan omwille van medische redenen niet aan het werk gaan.
  3. Aan het werk gaan is nog niet aan de orde: prioriteit gaat naar diagnose en behandeling.
  4. Aan het werk gaan is mogelijk, mits een herscholing of beroepsopleiding. Zie STAP 2.

Stap 2. Het re-integratieproject

Via je adviserend geneesheer kan je een re-integratieproject volgen om terug een plaats te vinden op de arbeidsmarkt.

Een medisch sociaal onderzoek kijkt naar je medische toestand en de mogelijkheden om terug aan het werk te gaan.  Welke jobs zijn mogelijk? Kan er nog voltijds gewerkt worden? Is het nuttig een opleiding te volgen?

Binnen de 4 à 8 weken na het medisch sociaal onderzoek, wordt een re-integratieplan opgemaakt. Ook je behandelend geneesheer kan hieraan meewerken. 

Als je in het plan stapt, wordt het na 3 maanden opnieuw geëvalueerd.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.