ACV helpt je bij je re-integratie

Was je langdurig ziek en wil je terug aan de slag? Dan kan je als ACV-lid rekenen op begeleiding en ondersteuning.

Contacteer een ACV-dienstencentrum

ACV-dienstverleners beantwoorden je vragen rond re-integratie en geven je informatie over de procedures of ziekte-uitkeringen.  Ben je ontslaan wegens medische overmacht, dan staan de juridische diensten klaar om te helpen bij het aantekenen van beroep.

Bel naar je regionale contactcenter of ga langs bij je lokale dienstencentrum voor meer informatie en ondersteuning.

ACV begeleidt op de werkvloer 

Persoonlijke service

Bij het opstellen van je re-integratieplan kan je je steeds laten bijstaan door een lid van het Comité voor Preventies en Bescherming op het Werk (Comité PB) of een vakbondsafgevaardigde naar keuze. De werkgever is verplicht om overleg te organiseren alvorens hij een beslissing kan nemen over een re-integratieplan.

Neem dus zeker contact op met je ACV-afgevaardigden op de werkvloer. Zij zijn op de hoogte van de wetgeving en weten wat kan en niet kan.  

Collectieve service

Leden van het Comité PB of, indien er geen Comité is, van de vakbondsafvaardiging, zijn ook bevoegd om overleg te plegen over een doeltreffend re-integratiebeleid in de onderneming.

In het Comité PB kunnen ze bijvoorbeeld bespreken welke mogelijkheden er zijn voor aangepast en ander werk, welke maatregelen er uitgewerkt kunnen worden om werkposten beter geschikt te maken voor mensen met een verminderde arbeidsongeschiktheid, enzovoort. Geef je suggesties door aan je afgevaardigden. 

Re-integratie: contactpersonen voor ACV-militanten

Ben je militant en wil je ondersteuning om een degelijk re-integratieplan in je onderneming op te maken? Heb je ondernemingsgerichte vragen in verband met re-integratie, vragen rond aangepast werk voor een collega die terugkeert na een langdurig afwezigheid?

Met die vragen kan je terecht bij de vakbondssecretaris van je beroepscentrale die jouw onderneming opvolgt.

Deskundigen in de verbonden en centrales 

Daarnaast zijn er in elk verbond en in elke centrale ook deskundigen inzake welzijn op het werk die instaan voor ondersteuning en optreden als referentiepersoon. Hun coördinaten:

ACV bouw - industrie & energie

ACV-CSC METEA

ACV Puls

ACV Voeding en Diensten

ACV Openbare Diensten

Christelijke Onderwijs Centrale (COC)

Christelijk Onderwijsverbond (COV)

ACV Antwerpen

ACV Limburg

ACV Oost-Vlaanderen

ACV West-Vlaanderen

ACV Leuven

ACV Brussel-Halle-Vilvoorde

ACV-Samenwerkers

Via de secretaris van je beroepscentrale kan je in Vlaanderen ook beroep doen op de ACV-Samenwerker in je je regio.  Zij staan klaar om militantenkernen meer intensief en gericht te ondersteunen bij de aanpak van re-integratieprojecten en mogelijke tussenkomsten bij aanpassingen van werkposten.

Meer info en contactgegevens vind je op de pagina van ACV-Samenwerkers.

 

 

More Info

Personalization