Vergoedingen voor stagiairs

©Shutterstock

Een stage is in principe onbezoldigd. Onkosten kunnen wel vergoed worden en er zijn 2 belangrijke uitzonderingen waar je wel bezoldigde stage kan doen.

Onkostenvergoeding

Een leerlingenstage valt binnen je opleiding en is in principe onbezoldigd.  Je wordt dus niet uitbetaald in geld of in natura.  

Onkosten die voortvloeien uit de stages mogen wel vergoed worden. Je kan bijvoorbeeld een onkostenvergoeding ontvangen voor je verplaatsingskosten. Als je deze kosten zelf moet betalen, dan moet dit uitdrukkelijk vermeld staan in de leerlingenstageovereenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van je school om hierover te waken en ervoor te zorgen dat de kosten van de stageplaatsen beheersbaar zijn.

Als leerling-stagiair heb je ook recht op eventuele geschenken die de gewone werknemers ontvangen, zoals bijvoorbeeld een eindejaargeschenk.

Bezoldigde stage: 2 uitzonderingen

In 2 bijzondere gevallen kan je je stage wel verrichten tijdens bezoldigde arbeidstijd: 

 • Opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs: voor een cursist in de opleiding verpleegkunde kan een bezoldigde tewerkstelling in de zorgsector als stage beschouwd worden. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:
  • De opleiding moet voldoen aan de voorwaarden voor klinisch onderwijs. Concreet wil dit zeggen dat de cursist in contact moet komen met een waaier aan verpleegkundige disciplines. Dat hangt uiteraard af van de aard van de zorginstelling waarin hij/zij werkt. De school draagt de verantwoordelijkheid en moet nagaan of de stage aan deze richtlijn beantwoordt.
  • Het gaat om een lopende tewerkstelling: de arbeidsovereenkomst moet voor de aanvang van de opleiding zijn afgesloten. Voor de stage tijdens de arbeidsuren blijft de arbeidsovereenkomst bestaan, maar wordt deze aangevuld met een stageovereenkomst.
 • Opleiding Se-n-Se TSO of KSO of opleidingen die een relevant aandeel werkplekleren bevatten. Dit zijn de leeractiviteiten, gericht op het verwerven van algemene en/of beroepsgerichte competenties en waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is. Voor een leerling van deze opleiding mag bezoldigde tewerkstelling als stage in aanmerking worden genomen als:
  • Er een vorm van alternerend leren en werkplekleren ontstaat. De school moet hierop toezien. De doelgroep waar de opleidingen Se-n-Se zich op richten omvat immers ook werkenden.
  • Het om een lopende tewerkstelling gaat. De arbeidsovereenkomst moet voor de aanvang van de opleiding zijn afgesloten. Voor de stage tijdens de arbeidsuren blijft de arbeidsovereenkomst bestaan, maar wordt deze aangevuld met een leerstageovereenkomst.
widget-isa-290x192

Vragen of problemen?  Neem contact op met ISA!

 • Chat
  • ma-do van 13-17u en vrijd van 9-12u
  • di ook tussen 9-12u en woe ook van 17-19u
 • Telefonisch op bovenstaande momenten:  02 244 35 00
 • Mailen kan altijd via isa@acv-csc.be

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.