Soorten stages

Kom te weten welke soorten stages er zijn.

Studie- of leerlingenstages

Als we spreken over stages bedoelen we meestal de studie- of leerlingenstages. Het gaat dan over:

 • onbezoldigde of niet-betaalde stages in het kader van het secundair onderwijs en alternerend leren in het buitengewoon secundair onderwijs
 • stages in het kader van het hoger en universitair onderwijs

Bepaalde stagiairs krijgen een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. In de mate dat het hier gaat om terugbetaling van reële kosten blijft men spreken van een onbezoldigde stage.

Het gaat hier dus niet over stages binnen middenstandsvorming, deeltijds onderwijs, onderwijs voor sociale promotie, VDAB-opleidingen, volwassenonderwijs, individuele beroepsopleiding, ....

Stage in een bedrijf

Men maakt hier het onderscheid tussen:

 • Stage in een bedrijf als bezoeker op de werkvloer: leerlingen en studenten kunnen als 'bezoeker' in een onderneming, bedrijf of instelling aanwezig zijn. De leerlingen en studenten nemen dan niet deel aan het effectieve arbeidsproces in de onderneming of in de organisatie. Dikwijls wordt dit een observatiestage, kijkstage of bedrijfsbezoek genoemd.
 • Stage in een bedrijf als stagiair op de werkvloer: ben je een leerling ingeschreven in TSO, BSO, hoger beroepsonderwijs, verpleegkunde of kunstonderwijs? Dan zit er een stage in je lessenpakket.

Voor een stage op de werkvloer hou je rekening met volgende voorwaarden:

 • In de 1ste graad van voltijds secundair onderwijs zijn leerlingenstages niet toegelaten.
 • Vanaf de 2de graad kan je een leerlingenstageovereenkomst tekenen als minstens 15 jaar én niet meer voltijds leerplichtig bent.  
 • Vanaf de 3de graad zijn leerlingenstages een verplicht onderdeel van de opleiding, zeker in TSO en BSO. De startdatum voor deze verplichting verschilt van opleiding tot opleiding.

Leerlingen zonder geldige verblijfsvergunning kunnen toch stage lopen als dit een essentieel onderdeel is van de opleiding.

widget-isa-290x192

Vraag over studentenwerk? Contacteer ISA!

 • Chat: ma-do van 13-17u en vrijd van 9-12u
 • Telefonisch op bovenstaande momenten: 02 244 35 00
 • Mailen kan altijd naar isa@acv-csc.be

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.