Werkzoekende schoolverlaters

Niet iedereen vindt direct een job na zijn school- of studiecarrière. Ga hier je rechten en plichten als werkzoekende schoolverlater na.

Check hier je rechten en plichten als werkzoekende schoolverlater in verband met:

Lees zeker de rubriek werkloosheid na voor algemene info over onder meer:

Beroepsinschakelingstijd

Van zodra je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB of Actiris begint je beroepsinschakelingstijd te lopen. Vanaf dan ben je officieel beschikbaar voor de arbeidsmarkt. 

Wil je als schoolverlater beroep doen op de inschakelingsuitkering, dan moet je je theoretisch recht kunnen aantonen (en niet zoals anderen arbeidsdagen kunnen bewijzen). Lees er meer over op de pagina inschakelingsuitkering.

Let op als je als jobstudent werkt:

  • Studeer je eind juni af en werk je in de daaropvolgende maand augustus en/of september, dan heeft studentenwerk geen invloed op je beroepsinschakelingstijd.
  • Studeer je af of stop je in het midden van het schooljaar met je studies? Dan kan je niet meer werken als jobstudent tijdens je beroepinschakelingstijd (ook niet tijdens de zomermaanden van datzelfde jaar).

Zit je zonder werk en wil je ervaring opdoen in een bedrijf? Dan is een individuele beroepsopleiding (IBO) of een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) misschien iets voor jou!

Heb je na een job recht op een werkloosheidsuitkering?

Je hebt gewerkt en je wordt werkloos? Tijdens je periode zonder werk heb je recht op een inkomen om deze periode te overbruggen.  

Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering moet je 1 jaar (312 dagen) gewerkt hebben bij 1 of meerdere werkgevers in een periode van 21 maanden. Heb je onvoldoende gewerkte dagen? Dan ontvang je na het doorlopen van de beroepsinschakelingstijd een inschakelingsuitkering.  

Lees in de rubriek werkloosheid de algemene voorwaarden na over je recht op werkloosheidsuitkering

Krijg je een uitkering bij tijdelijke werkloosheid?

Er zijn verschillende oorzaken voor een periode van tijdelijke werkloosheid. Voor elke vorm geldt een specifieke procedure. Een schoolverlater kan onmiddellijk aanspraak maken op een uitkering tijdelijke werkloosheid. Die bruto-uitkering bedraagt dan 65% van je gemiddelde dagloon. Hou er wel rekening mee dat er bij tijdelijke werkloosheid 26,75% bedrijfsvoorheffing van je uitkering wordt afgehouden. Je vindt alle info in het infoblad T32 op de website van de RVA.

Opgelet: wordt je arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst door de collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie? Dan moet je eerst je eventuele recht op jeugdvakantie uitputten.

Wat met onbezoldigd werk of stages?

Als werkloze mag je vrijwilligerswerk doen, maar dit is strikt gereglementeerd. Je moet het vrijwilligerswerk steeds vóór aanvang aanvragen bij de RVA. Daarbij moet je kunnen bewijzen dat het gaat om een vrijevrijetijdsbesteding en dat de activiteit niet kan worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeer. De activiteit die je uitoefent mag je bovendien geen materieel voordeel opleveren.

Ook een onbezoldigde stage of vrijwilligerswerk in het buitenland kan. Voorwaarde is dat dit maximaal 4 weken duurt. Dan beschouwt de RVA dit als vakantie.

Duurt de stage of het vrijwilligerswerk langer dan 4 weken? Dan heb je een goedkeuring van de RVA nodig. Via het ACV kan je formulier C94C indienen waarmee je de opleidingsperiode wil laten meetellen als beroepsinschakelingstijd. De goedkeuring is niet gegarandeerd. Je moet kunnen aantonen dat het vrijwilligerswerk je kansen verhoogt op de arbeidsmarkt.

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.