Leerovereenkomsten

©Shutterstock

Wat zijn leerovereenkomsten, hoe lang kunnen ze duren en wat zijn je rechten? Je leest het hier na.

Types leerovereenkomsten

Er bestaan twee soorten leerovereenkomsten:

Beide leerovereenkomsten zijn als opleiding erkend in het kader van de deeltijdse leerplicht en als startbaanovereenkomst. Ze combineren een praktische werkopleiding met theoretische lessen. 

Ga je een leerovereenkomst aan, check dan zeker ook je rechten.

Leerovereenkomst voor werknemersberoepen

De leerovereenkomst voor werknemersberoep staat open voor elk beroep in de industriële sector of de dienstensector. Ze wordt georganiseerd door paritaire leercomités. Het paritair comité legt het opleidingsprogramma, de vergoeding en het leerreglement vast, zorgt voor de opvolging van de overeenkomsten, enzovoort.

De theoretische opleiding kan worden gevolgd in een centrum voor deeltijds onderwijs, in een opleidingscentrum van de middenstand of in een ander opleidingscentrum.

Praktisch:

 • Duurtijd: de leerovereenkomst voor werknemersberoepen duurt in principe minimaal 6 maanden. De maximumduur staat in het leerreglement vastgelegd.
 • Leeftijd: de leerovereenkomst start vóór je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.  Om een leerovereenkomst te starten moet je minimum 15 jaar zijn én 2 jaar secundair onderwijs gevolgd hebben. Zo niet, moet je minimum 16 jaar zijn.
 • Proeftijd: de leerovereenkomst kan voorzien in een proeftijd van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.
 • Leervergoeding: voor werkuren of voor uren theoretische opleiding heb je recht op een leervergoeding. Het bedrag van de vergoeding is vastgelegd door het paritair comité.
 • Inschakelingstraject:  beschik je nog niet over voldoende vaardigheden om in een onderneming te kunnen functioneren, dan kan je een inschakelingstraject volgen.  Dat traject kan maximaal 12 maanden duren. Tijdens dat inschakelingstraject krijg je een specifieke vergoeding.

Leerovereenkomst van de middenstand

De leerovereenkomst voor zelfstandigen en kmo’s wordt ingericht door de Gemeenschappen.  In de Vlaamse Gemeenschap zorgt Syntra Vlaanderen voor het beheer van de middenstandsopleiding.  Zij voorziet in theoretische vorming en verzekert een controle op de arbeidspraktijk.  Doel is om een zelfstandig beroep aan te leren.

De leerovereenkomst wordt afgesloten tussen de leerling en het ondernemingshoofd, en moet erkend zijn door de onderwijsinstelling.  Hiervoor duidt men een leersecretaris of leertrajectbegeleider aan.

Praktisch:

 • Proeftijd: de leerovereenkomst start met een proefperiode van maximaal 3 maanden waarin beide partijen de leerovereenkomst kunnen opzeggen. De opzegtermijn duurt maximaal 1 week.
 • Duurtijd: de leerovereenkomst duurt maximaal 3 jaar.  De onderwijsinstelling kan ze vroegtijdig verbreken: 
  • Als de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt of ongeschikt blijkt voor de rol van leermeester.
  • Als de leerling zijn verplichtingen niet nakomt of niet beschikt over de capaciteiten om de opleiding te voltooien.
 • Leeftijd: om een leerovereenkomst te starten moet je minimum 15 jaar zijn én 2 jaar secundair onderwijs gevolgd hebben. Zo niet, moet je minimum 16 jaar zijn.

Na de eigenlijke leertijd kan je een ondernemersopleiding volgen om je voor te bereiden op de uitoefening van een zelfstandig beroep of van een leidinggevende functie in een kmo. 

Je rechten

Werk en studeer je in het systeem van leerovereenkomsten dan heb je recht op:

 • Leervergoeding: zowel voor je werkuren als uren theoretische opleiding.
 • Kinderbijslag: je ouders behouden het recht op kinderbijslag zolang je de leeftijd van 18 jaar niet hebt bereikt.  Ben je 18 of ouder dan behouden ze dat recht, maar alleen als de leervergoeding onder een welbepaald bedrag blijft.
 • Betaald verlof: net zoals de werknemers heb je als leerling recht op betaald verlof.
 • Arbeidsongevallen:  je werkgever moet ook voor jou de wet op de arbeidsongevallen respecteren.
widget-isa-290x192

Vraag over studentenwerk? Contacteer ISA!

 • Chat: ma-do van 13-17u en vrij van 9-12u
 • Telefonisch op bovenstaande momenten: 02 244 35 00
 • Mailen kan altijd naar isa@acv-csc.be

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.