Loon jobstudent

Je loon als jobstudent hangt af van je functie, leeftijd en de sector of het bedrijf waar je werkt. Overuren en feestdagen worden vergoed.

Lees hier alles na over:

Sectorloon of gewaarborgd minimumloon

Het loon dat je krijgt hangt af van je functie, je leeftijd en de sector (of het bedrijf) waarin je werkt.  

Vul hieronder je regio en sector in voor informatie op maat. Is er een specifiek sectorloon voorzien voor studenten, dan kan je dit hierna nalezen.  

Als er binnen de sector of het bedrijf geen specifieke loonregeling voorzien is en je minstens 1 maand als jobstudent werkte, heb je recht op het gewaarborgd minimumloon.  Dat staat in verhouding tot je leeftijd en is een percentage van het officieel vastgelegd gewaarborgd gemiddeld minimumloon (GMMI). 

De tabel geeft een overzicht van welk percentage van het GMMI je afhankelijk van je leeftijd recht op hebt. Deze bedragen zijn geldig vanaf januari 2020 (PC 100), voor jongeren met een studentenovereenkomst of jongeren onder de 21 jaar die een alternerende opleiding volgen.

 

Leeftijd  Uurloon (38u/week)
 21 en ouder 10,0153 euro 
 20 jaar 9,3823 euro
 19 jaar 8,8735 euro
 18 jaar 8,1846 euro
 17 jaar 7,5857 euro
 16 en jonger 6,9868 euro

Ga bij de ACV-afgevaardigden in je onderneming na of je recht hebt op een mobiliteitsvergoeding of maaltijdcheques. Chat of bel met onze studentenlijn ISA of ga even langs in een ACV-dienstencentrum in je buurt.

Overuren

Doe je overuren, dan moeten deze uitbetaald worden. Het gaat om werktijd bovenop 9 uren per dag of 40 uren per week. Of als je meer werkt dan in je sector of bedrijf bepaald is. Check hierna de informatie op maat.

Voor je meeruren ontvang je:

 • 50% van het gewone loon extra 
 • 100% van het gewone loon extra voor uren die je werkt op zon- of feestdagen

Deze uren geven bovendien in principe recht op inhaalrust.

Kost en inwoon

Voor kost en inwoon kan je werkgever maximum volgende bedragen aanrekenen:

 • ontbijt: 0,55 euro
 • avondmaal: 0,84 euro
 • middagmaal: 1,09 euro
 • overnachting: 0,74 euro

Een feestdag. Wat nu?

Wettelijke feestdagen

Voor jobstudenten geldt in principe dezelfde regeling voor feestdagen als die voor werknemers onder een gewone arbeidsovereenkomst. Valt er een wettelijke feestdag tijdens je contract, dan krijg je deze ook uitbetaald. Valt de feestdag op een zondag of op een gewone inactiviteitsdag van de onderneming? Dan krijg je op een gewone werkdag een dag vrijaf.

Heb je bij uitzondering toch op een feestdag moeten werken? Dan heb je recht op inhaalrust (vrijaf dus) die verplicht tijdens de arbeidsuren moet worden opgenomen.

Opgelet: elke onderneming stelt jaarlijks een eigen feestdagenkalender op. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een feestdag die op een zondag valt, verschuiven naar een andere weekdag om zo de brug te maken.  

Feestdagen na het einde van je tewerkstelling

Als je 15 dagen gewerkt hebt voor dezelfde werkgever, heb je recht op 1 betaalde feestdag als die valt binnen de 15 dagen na je tewerkstelling. Als je 30 dagen hebt gewerkt voor dezelfde werkgever, heb je recht op alle feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na je tewerkstelling.

Je werkgever moet deze feestdagen niet uitbetalen:

 • als je meteen na je tewerkstelling een nieuwe tewerkstelling als jobstudent aangaat
 • als je minder dan 15 kalenderdagen in dienst was
widget ISA 290x192

Vragen of problemen? Neem contact op met ISA!

 • Chat
  • ma-do van 13-17u en vrijd van 9-12u
 • Telefonisch op bovenstaande momenten: 02 244 35 00
 • Mailen kan altijd via isa@acv-csc.be

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.