Contract jobstudent

Je moet altijd een contract als jobstudent hebben. Ga hier na welke elementen het moet bevatten en hoe de proefperiode geregeld is.

Altijd en vanaf dag 1

Als jobstudent moet je altijd een contract krijgen, ten laatste op het moment dat je begint te werken.  Er bestaan 2 exemplaren van het contract: één exemplaar voor de werkgever en één voor jezelf. Je moet altijd een contract hebben, of je nu enkele uren, één dag, één week of één maand werkt.

De meeste jobstudenten gaan aan de slag met een studentenovereenkomst. Dit betekent dat je niet langer dan 1 jaar bij dezelfde werkgever mag werken. Werk je toch meer dan 1 jaar ononderbroken bij dezelfde werkgever? Dan sluit je een gewone arbeidsovereenkomst af.

Als je gaat werken moet je naast een contract ook een arbeidsreglement van je werkgever krijgen. Je vindt hierin wat je moet doen als je ziek bent of te laat op je werk, maar ook waar en hoe je de syndicale vertegenwoordiging en de afgevaardigden van het ACV in de onderneming kan vinden.

Arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling studenten

Een werkgever is verplicht om een student een studentenovereenkomst aan te bieden als de periode van tewerkstelling minder dan 1 jaar bedraagt. Voor contracten van langere periodes mag de werkgever een gewone arbeidsovereenkomst aanbieden. 

Je contract als jobstudent moet minimaal bepaalde elementen bevatten, zoals je naam en persoonsgegevens en van je werkgever, begin- en einddatum van je tewerkstelling, plaats of functieomschrijving, ...  Je vindt ze terug in ons model van een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en student.

Is er een proefperiode?

Ja, dezelfde specifieke regeling voor proefperiode als bij interimcontracten is hier geldig.  Je studentencontract kan een proefperiode bevatten die 3 dagen duurt. Tijdens deze proefperiode kunnen zowel de werkgever als jijzelf de overeenkomst meteen beëindigen.

Net als bij interimcontracten is het verboden om aan een overeenkomst een nieuwe proefperiode toe te voegen. Je kan dus geen opeenvolgende proefperiodes hebben voor verschillende arbeidsovereenkomsten voor dezelfde functie, dezelfde werkpost, bij dezelfde werkgever

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.