Wie betaalt je werkloosheidsuitkering?

De RVA beslist of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering, maar je krijgt de vergoeding betaald via uitbetalingsinstellingen zoals het ACV.

Beslissing en controle

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) beslist of je recht hebt op stempelgeld. Ze kan een uitkering goedkeuren maar ook weer intrekken. 

Let op: de RVA is streng. Wie zijn werkloosheidsdossier niet op orde houdt, wie te weinig moeite doet om werk te vinden of afspraken niet nakomt, kan zijn uitkering ook weer kwijtspelen.

Uitbetalingsinstelling

Behoren tot de opdracht van uitbetalingsinstellingen:

  • noodzakelijke inlichtingen en documenten aan de werklozen verstrekken
  • aanvragen om uitkeringen bij de Werkloosheidsbureaus indienen
  • uitbetalen van de werkloosheidsuitkeringen en andere vergoedingen.

Het ACV geeft als uitbetalingsinstelling alle nuttige informatie aan werklozen en zorgt ervoor dat de uitkeringen:

  • Correct berekend worden. Het ACV berekent maandelijks, na ontvangst van je controlekaart en op basis van de beslissing van de RVA, het bedrag waarop je recht hebt. Nadien wordt er uitbetaald. Deze betalingen worden stelselmatig gecontroleerd door de RVA.
  • Uitbetaald worden. Je werkloosheidsuitkering wordt ten vroegste op de 1ste werkdag van de daaropvolgende maand uitbetaald, tenzij de RVA voor bepaalde maanden een afwijking toestaat.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.