Tijdelijke werkloosheid: aanvraag, opvolging en uitbetaling

Jouw aanvraag

Je uitbetaling

 


Mijn werkgever zegt dat hij de documenten tijdelijke werkloosheid invult.  Moet ik als werknemer nog iets doen?

Om voor een uitkering in aanmerking te komen moet je werkgever inderdaad de documenten tijdelijke werkloosheid invullen. Maar ook de werknemer moet altijd zelf de aanvraag indienen.

Dus ja:  als werknemer moet je altijd zelf een aanvraag C3.2. Dat formulier bezorg je ingevuld aan een uitbetalingsinstelling, zoals bijvoorbeeld het ACV.  

Welke stappen zet je voor je aanvraag tijdelijke werkloosheid?  Dat hangt wat af van je situatie.  Volg ons handig schema aanvraag tijdelijke werkloosheid (pdf)! 

Uitzondering: kreeg je de voorbije 3 jaar bij je huidige werkgever te maken met tijdelijke werkloosheid en ben je lid van het ACV, dan hoef je niets te doen. Het ACV behandelt je dossier op basis van de gegevens van je werkgever.  We krijgen deze via de overheid in het begin van de maand die volgt op de tijdelijke werkloosheid.

 

Je dossier tijdelijke werkloosheid is in orde. Wat gebeurt dan en wanneer word je betaald?

  ACV volgt je dossier op

  • Het ACV maakt je aanvraag in orde en stuurt je dossier door aan RVA.
  • Opgelet: ontbreekt iets in je dossier, dan nemen wij zelf per mail of telefonisch contact met je op  Doe dus niet voor een tweede keer dezelfde aanvraag:  dit vertraagt en bemoeilijkt de aanvraag.

  Betaling

  • Je hoeft zelf geen enkel document aan ons te bezorgen om een betaling te krijgen.
  • Het ACV kan de betaling uitvoeren van zodra je werkgever of zijn sociaal secretariaat jouw gegevens over de werkloosheid in de de voorbije maand heeft overgemaakt aan de overheid.  Hij kan dit kan ten vroegste vanaf het begin van de maand daarop doen.  
  • Het ACV stelt alles in het werk om je betaling daarna zo snel mogelijk te laten vertrekken.

  Je kan je eigen dossier altijd raadplegen via Mijn ACV.

   

  Wat als ik een verkeerde datum ingevuld heb op het formulier?

  Heb je een foute datum genoteerd, dan moet je niets doen. We gebruiken de datum die je werkgever doorgaf als eerste dag tijdelijke werkloosheid.

   

  Wat als ik een fout rekeningnummer opgaf?

  Stuur je juist rekeningnummer via mail naar je ACV-dienstencentrum, dan brengen we dat in orde. Noteer in de onderwerpregel van je mail volgende tekst:

  Onderwerp:  Rijksregisternummer + naam + wijziging rekeningnummer

   

  Ik ontvang een uitkering tijdelijke werkloosheid. Moet ik elke maand opnieuw een aanvraag doen?

  Nee, één aanvraag volstaat voor de volledige periode. Het is niet nodig om opnieuw een uitkering tijdelijke werkloosheid aan te vragen. 

  Dit moet enkel als je verandert van werkgever of arbeidsregime (bijvoorbeeld van voltijds naar deeltijds).

   

  Moet ik mij als tijdelijk werkloze inschrijven als werkzoekende?

  In gewone omstandigheden is de regel dat je je na 3 maanden van tijdelijke werkloosheid moet inschrijven als werkzoekende.  BIj 'coronawerkloosheid' was niet altijd even duidelijk of deze regel toegepast moest worden.  Dat is nu uitgeklaard:

  • Was je tijdelijk werkloos in 2020?  Dan geldt de verplichting uitzonderlijk niet.
  • Ben je in 2021 tijdelijk werkloos?  Dan geldt de regeling wel.  De teller begint te lopen vanaf 1 januari 2021, dus als tijdelijk werkloze zal je je ten vroegste vanaf 1 april moeten inschrijven als werkzoekende.  Meer info:  www.hetacv.be/werkloosheid


  Moet ik bepaalde stappen ondernemen wanneer ik terug aan het werk ga?

  Als het werk in je bedrijf wordt hervat na een periode van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus, hoef je geen bijzondere maatregelen te nemen. Het is je werkgever die de RVA op de hoogte brengt van de hervatting en de RVA zal op zijn beurt je betalingsinstelling, zoals het ACV, op de hoogte brengen.

   

  Wat als mijn werkgever tijdelijke werkloosheid weigert aan te vragen?

  Weigert je werkgever om tijdelijke werkloosheid aan te vragen of doet hij niet het nodige om dit in orde te brengen, neem dan contact op met het plaatselijke werkloosheidsbureau van de RVA.  

  De RVA kan dan beslissen dit te controleren en je werkgever de nodige instructies te geven.

   

  Waar vind ik info over de betaling van mijn werkloosheidsvergoeding terug?

  Betalingen kan je opvolgen via Mijn ACV (inloggen met je eID of ItsMe).  Dat is de snelste weg en veiligste weg om de stand van zaken te kennen. Je zorgt er ook mee voor dat onze telefoonlijnen niet overbelast raken.

   

  Ik consulteer mijn e-dossier en zie dat de statuut op 'niet-vergoedbaar' staat.  Wat wil dit zeggen?

  Je aanvraag werd wel degelijk geregistreerd.  De melding 'niet-vergoedbaar' op de datum van eerste dag tijdelijke werkloosheid wil zeggen dat we nog wachten op gegevens van de werkgever. Zodra de werkgever zeker weet hoeveel uren je deze maand tijdelijk werkloos zal zijn,  kan hij zijn aangifte insturen.

  Pas als wij die aangifte hebben, kennen wij je uurloon en kunnen wij je dagbedrag bepalen (70 %). We zullen je daarna meteen betalen. 

   

  Hoeveel bedraagt de uitkering voor tijdelijke werkloosheid?

  • 70% van begrensd brutoloon

  Door onderhandeling heeft het ACV verkregen dat de uitkering tijdelijke werkloosheid verhoogt tot 70% van je brutoloon. Dit brutoloon is wel geplafonneerd tot  2754,76 euro. 

  Is je brutoloon hoger, dan wordt je brutoloon 'afgetopt' tot deze 2754,76 euro. Is je brutoloon lager dan neemt men 70% van je reële brutoloon. 

  • Coronatoeslag

  Daarbovenop voorziet de regering per dag tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht de zogenenaamde 'coronatoeslag'.  Dat is een extra tegemoetkoming van 5,63 euro voor voltijdse werknemers.

  Als je voltijds werkte en nu een volledige maand tijdelijk werkloos bent, krijg je met die maatregel per maand 146 euro extra. Deze extra premie is er vanaf 13 maart 2020 en loopt voorlopig tot 31 maart 2021.

  Voor deeltijdse werknemers bedroeg deze vergoeding eerst 2,82 per dag, maar sinds 17 dececember 2020 is deze opgetrokken naar 5,63 euro per dag.  Ook deze regeling geldt voorlopig tot 31 maart 2021. 

  Hou wel met het volgende rekening:

  • Op de uitkering wordt normaal 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Voor de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de maanden mei 2020 tot december 2021 wordt deze bedrijfsvoorheffing verlaagd naar 15%.  
  • In sommige sectoren zijn er supplementen afgesproken wanneer je tijdelijk werkloos wordt. Deze supplementen gelden enkel bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische reden, slecht weer.
  • De extra toeslag van 5,63 euro krijg je enkel wanneer je tijdelijk werkloos bent omwille van overmacht door de coronacrisis (dus niet door economische reden, niet voor medische overmacht, slecht weer,…).  Tot 31 maart 2021 zal werkloosheid om economische redenen echter zeer weinig voorkomen en gaat het bijna altijd over overmacht. 

   

  Wanneer word ik betaald?

  Om in aanmerking te komen voor een uitbetaling van een uitkering moet je zelf een aanvraag hebben ingediend. Is dat niet gebeurd doe dan alsnog je aanvraag.   En zorg dat je je – indien dat nog niet het geval was – aansluit bij het ACV.

  Je aanvraag wordt verwerkt door het ACV. Dit kan enkele dagen duren omdat we op dit moment honderdduizenden aanvragen aan het verwerken zijn.  Je kan de opvolging van je dossier volgen via Mijn ACV.  Inloggen met eID of Itsme voor smartphone.

  Als we je aanvraag hebben verwerkt is er echter nog een belangrijk element nodig. Het ACV kan de opdracht van betaling maar uitvoeren van zodra je werkgever of zijn sociaal secretariaat jouw gegevens over de werkloosheid van de voorbije maand heeft overgemaakt aan de overheid. Hij kan dit kan ten vroegste vanaf het begin van de maand daarop doen.

   

  Je hebt geen uitkering ontvangen voor de 10e van de maand?

  Als je na de 10e van de maand nog geen uitkering hebt ontvangen dan komt dat waarschijnlijk omdat de werkgever nog geen aangifte sociaal risico (ASR) heeft ingediend bij de overheid. Wij kunnen de opdracht tot betaling pas overmaken aan je financiële instelling als dit in orde is gebracht bij je werkgever. 

  Van zodra wij de gegevens ontvangen hebben, betalen we uit.  We blijven verder uitbetalen in de tweede en derde week van de maand. Als je uitkering betaald wordt, krijg je van ons een sms of e-mail. Je kan je dossier opvolgen via Mijn ACV of contact opnemen met je lokale ACV-Dienstencentrum.


   Ik heb een attest nodig voor mijn bankinstelling.  Bij wie kan ik hiervoor terecht?

   Je kan via je werkgever een attest opvragen dat aantoont dat je tijdelijke werkloosheid hebt aangevraagd. Dat is in de meeste gevallen een kopie van zijn aangifte (het zogenaamde ASR 5).  Ook kan je je loonstrookje opvragen en aan de bank bezorgen.

   Zodra de betaling van je uitkering is uitgevoerd kan je via het ACV een ‘attest van betaling’ verkrijgen. Daarvoor log je in via eID op Mijn ACV (en Itsme via smartphone). Op Mijn ACV kan je dan het attest downloaden.

    

    

   Personalization

   Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.