Wie heeft recht op een werkloosheidsuitkering?

©Shutterstock

Als je werkloos bent, heb je in een aantal gevallen recht op een werkloosheidsuitkering of stempelgeld.

Voorwaarden

Om recht te hebben op stempelgeld, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling in het Gewest waar je effectief verblijft (VDAB, ACTIRIS, FOREM of ADG).
 • Je hebt een controlekaart (tot de leeftijd van 60 jaar). Je kan kiezen tussen: een papieren controlekaart, aan te vragen bij je uitbetalingsinstelling (C3A, C3C of C3D) of een elektronische controlekaart, aan te vragen op de website van de sociale zekerheid.
 • Je bent onvrijwillig werkloos. Je bent dus met andere woorden zelf niet verantwoordelijk voor het verlies van je baan.
 • Je hebt geen werk of loon.
 • Je bent beschikbaar voor de arbeidsmarkt. 
 • Je bent arbeidsgeschikt. 
 • Je effectieve verblijfplaats is in België.

Na onderbreking

Kreeg je eerder al een uitkering voor volledige werkloosheid? Dan heb je er opnieuw recht op na een onderbreking. Voorwaarde is wel dat je je als werkzoekende inschrijft en een nieuwe aanvraag indient binnen de 3 jaar na je laatste uitkering.

Is dat niet het geval? Dan heb je na een tewerkstelling recht op stempelgeld als je kan bewijzen dat je een bepaald aantal dagen hebt gewerkt.

Na je studies

Na je studies heb je recht op inschakelingsuitkeringen als:

 • je niet meer schoolplichtig bent
 • je jonger bent dan 25 jaar en je studies hebt beëindigd op het moment van de uitkeringsaanvraag
 • je bepaalde studies hebt voltooid die het recht openen. Zo kan je bijvoorbeeld als je jonger bent dan 21 pas een uitkeringsaanvraag indienen als je een diploma hebt.
 • als je je beroepsinschakelingstijd hebt doorlopen en 2 positieve evaluaties hebt gekregen voor je zoekgedrag naar werk.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.