Inschakelingstijd en inschakelingsuitkering

©Shutterstock

Na je studies heb je niet meteen recht op inschakelingsuitkeringen. Je moet eerst een beroepsinschakelingstijd zonder recht op uitkeringen doorlopen.

Ben je klaar of gestopt met je studies, dan heb je pas na verloop van tijd recht op een uitkering. Lees er hier alles over:

Beroepsinschakelingstijd

De beroepsinschakelingstijd is de periode die je moet doorlopen om recht te krijgen op een inschakelingsuitkering. Je kan dus niet meteen na je studies aanspraak maken op een uitkering. 

Als schoolverlater moet je je theoretisch recht op inschakelingsuitkering kunnen aantonen (en niet zoals anderen arbeidsdagen kunnen bewijzen). Leerlingen in alternerende opleidingen hebben wel onmiddellijk recht. De volledige regeling vind je in het infoblad T35 op de website van de RVA.

Belangrijk om weten:

  • Schrijf je na je studies of bij stopzetting ervan meteen in als werkzoekendeJe beroepsinschakelingstijd gaat immers pas van start als je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB of een andere dienst arbeidsbemiddeling.
  • Duurtijd beroepsinschakelingstijd: de beroepsinschakelingstijd telt 310 dagen, met uitzondering van de zondagen. Dit is dus ongeveer 1 jaar. 
  • Wat moet je doen tijdens je inschakelingstijd? Tijdens je inschakelingstijd moet je beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en actief werk zoeken. Je zoekgedrag naar werk wordt door je arbeidsbemiddelingsdienst geëvalueerd. Pas na 2 positieve evaluaties kom je in aanmerking voor een inschakelingsuitkering. 
  • En na je inschakelingstijd?  Heb je geen werk gevonden na je beroepsinschakelingstijd en ben je jonger dan 25 jaar? Dan kan je inschakelingsuitkeringen aanvragen. 

Inschakelingsvergoeding

Inschakelingsvergoeding aanvragen

Voor je aanvraag heb je volgende documenten nodig:

  • via RVA of het ACV: formulier C109/36-AANVRAAG
  • via VDAB of Actiris: bewijs van je inschrijving als werkzoekende om de datum op kaart A23 te bevestigen (het inschrijvingsbewijs dat je ontvangt bij het begin van je beroepsinschakelingstijd)

Ga vervolgens persoonlijk langs bij het ACV om je uitkeringsaanvraag in te dienen met het formulier C109/36-AANVRAAG en je inschrijvingsbewijs als werkzoekende. Voeg bij je uitkeringsaanvraag ook volgende informatie toe:

  • bewijs dat je studies hebt gevolgd, bijvoorbeeld kopie van het behaalde diploma of C109/39-attest 
  • verklaring over je persoonlijke of gezinssituatie (rekeningnummer, activiteiten, inkomsten,…), alsook over de personen die deel uitmaken van je gezin. Deze verklaring is bepalend voor je recht op werkloosheidsuitkeringen. 

Om je uitkering uiteindelijk te ontvangen, moet je over een elektronische of papieren stempelkaart beschikken en ze correct invullen, bijhouden en op het eind van de maand indienen. Zie onze pagina's online stempelen en hoe werkt de stempelkaart?

De inschakelingsuitkering is beperkt in de tijd 

De inschakelingsuitkeringen zijn beperkt tot een periode van 36 maanden. De startdatum hangt af van je gezinssituatie

  • Ben je samenwonend? Dan start de periode van 36 maanden vanaf de eerst vergoede dag. 
  • Heb je gezinslast, ben je alleenstaand of bevoorrecht samenwonende (omdat je partner enkel een vervangingsinkomen geniet), dan start de periode van 36 maanden vanaf de maand die volgt op je 30ste verjaardag. Daarnaast behoud je je recht tot de laatste dag van de maand van je 33ste verjaardag.

De periode van 36 maanden kan onder bepaalde voorwaarden worden verlengd. Ook na deze periode kan het recht op inschakelingsuitkeringen onder bepaalde voorwaarden behouden blijven na de einddatum of opnieuw toegekend worden voor een periode van 6 maanden. 

Voor meer informatie rond de duur van het recht of de toekenning van een bijkomende periode, ga je best langs bij je lokale ACV-dienstencentrum.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.