Fiches werkloosheid RVA-ACV

De vakbond biedt in samenwerking met de RVA informatiedocumenten over je werkloosheid aan. Je kan deze fiches hier bekijken of downloaden.

Wil je de informatiefiches liever op papier nalezen? Bestel ze dan online via ons bestelformulier.

Je kan de meest recente infofiches (de versie van 1 april 2021) hierna downloaden of doorbladeren door te klikken op de fichenaam die tussen haakjes staat.

Algemeen 

Uitkeringen en vrijstellingen

  • Uitkeringsaanvraag als volledig werkloze vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende (fiche C3C)
  • Uitkeringsaanvraag als deeltijdse werknemer met behoud van rechten (fiche C131A)
  • Aanvraag inkomensgarantie-uitkering (IGU) als vrijwillig deeltijdse werknemer (fiche C131A C104bis)

Uitkeringen en SWT (het vroegere brugpensioen)

  • Uitkeringsaanvraag in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (algemene stelsels) (fiche C3 SWT)
  • Uitkeringsaanvraag in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (erkenning) (fiche C3 SWT)
  • Uitkeringsaanvraag in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (instromers) (fiche C3 SWT)

Uitkeringen en tewerkstelling

Uitkeringen en vakantie

  • Uitkeringsaanvraag seniorvakantie-uitkeringen (fiche C103)
  • Uitkeringsaanvraag juniorvakantie-uitkeringen (fiche C103)

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.