In een notendop: wat je moet weten als je werkloos wordt

©Shutterstock

Kom je zonder job te zitten, dan zijn er heel wat regels om volgen. Lees alles wat je over werkloosheid moet weten hier na.

Ik ben net mijn job kwijt

Schrijf je als werkzoekende in bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris, Forem, VDAB of ADG) binnen de 8 kalenderdagen.

Ga meteen langs bij je plaatselijke ACV-dienstencentrum om snel je werkloosheidsdossier samen te stellen. Ook als je van je werkgever nog geen C4 of U1 (prestaties buitenland) ontvangen hebt. Je dossier moet immers tegen een bepaalde deadline aan de RVA worden bezorgd.

Mijn gegevens wijzigen

Wist je dat je deze gegevens in verband met je werkloosheidsdossier bij het ACV online kan aanpassen? Log in met je eID via Mijn ACV. Je kan er bijvoorbeeld je adres, bankrekeningnummer of gezinstoestand in aanpassen. Handig, snel en makkelijk. 

Je kan natuurlijk ook altijd langsgaan bij je plaatselijke ACV-dienstencentrum. Geef in elk geval elke wijziging voor het eind van de maand door.

Opgelet: een adreswijziging moet je binnen de 8 kalenderdagen melden aan je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris, Forem, VDAB of ADG), ook als je nog niet gedomicilieerd bent op het nieuwe adres.  

Ik ben zwanger

Je hebt recht op 15 weken bevallingsrust en wordt tijdens deze periode betaald door het ziekenfonds. Zet een “Z” op de controlekaart 7 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Je stuurt ook meteen een medisch attest naar het ziekenfonds.

Na de 15 weken:

 • Schrijf je in bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris, Forem, VDAB, ADG) binnen de 8 dagen die volgen.
 • Ga langs bij het ACV om je werkloosheidsdossier op te maken.

Ik ben ziek

Stuur binnen de 48 uur een medisch attest naar het ziekenfonds en zet een "Z" op de controlekaart tijdens je ziekteperiode. Ga je terug aan de slag na een ziekteperiode van meer dan 4 weken:

 • Schrijf je dan meteen opnieuw in bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris, Forem, VDAB, ADG).
 • Ga langs bij het ACV om je werkloosheidsdossier op te maken.

Ik begin voltijds te werken

 • Maak op je controlekaart de vakjes zwart bij de gepresteerde dagen vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst.
 • Verwittig je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris, Forem, VDAB, ADG).
 • Als het gaat om een overeenkomst waarvoor je werkgever werkgelegenheidssteun kan genieten, kom dan zo snel mogelijk naar het ACV om een dossier samen te stellen.
 • Heb je meer dan 4 weken gewerkt:
  • Schrijf je opnieuw in bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling onmiddellijk na je overeenkomst en uiterlijk tegen de 8ste kalenderdag die volgt.
  • Ga bij het ACV langs om het werkloosheidsdossier op te maken.

Ik begin deeltijds te werken

 • Verwittig je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris, Forem, VDAB of ADG) vanaf zodra je start met werken.
 • Ga langs bij het ACV langs om een werkloosheidsdossier op te maken en je voltijdse rechten te behouden.
 • Maak de gepresteerde dagen zwart op de controlekaart (C3DT). Die liet je vooraf valideren bij de gemeente of bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (behalve als je daarvan vrijgesteld ben).

Actief zoeken naar werk betekent...

 • Regelmatig de werkaanbiedingen raadplegen en antwoorden op passende vacatures.
 • Je bijgewerkte cv online plaatsen op gespecialiseerde internetsites.
 • Spontaan je kandidatuur indienen bij potentiële werkgevers.
 • Je inschrijven bij wervings- en selectiebureaus of bij uitzendkantoren en vacatures beantwoorden.
 • Regelmatig deelnemen aan tewerkstellingssalons en –beurzen.

Lees zeker ook ons stappenplan en tips voor solliciteren na. Kan je hulp gebruiken? Check ons aanbod loopbaanadvies.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.