Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Landingsbanen: tijdskrediet op het einde van je loopbaan

Dankzij landingsbanen kan je als oudere werknemer overschakelen op halftijds werk of 4/5de werk.

Wat je moet weten over landingsbanen

Werk je op in de privé en ben je op het einde van je loopbaan?  Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht om minder te gaan werken. Check hier de voorwaarden, hoe je het aanvraagt en wat de impact op je inkomen is.

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

Denk je eraan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen? Bereken je inkomen!

Benieuwd wat de impact op je inkomen is van thematisch verlof en tijdskrediet? Twijfel je om bijvoorbeeld om ouderschapsverlof te nemen of die opleiding te volgen omwille van de financiële gevolgen?    

Gebruik nu onze tool en bereken je inkomen! 

Advies nodig? Contacteer ons!

Je wil je minder gaan werken, maar weet niet precies wat je opties zijn, wat de financiële impact is van tijdskrediet of thematisch verlof en waar je op moet letten?  Je kan bij ons terecht!  Vul nu het formulier in. Check ook onze andere contactmogelijkheden!

Militant en op zoek naar ondersteuning bij je syndicale opdracht?  

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

Voorwaarden voor tijdskrediet
 • Je werkt in minstens 24 maanden bij dezelfde werkgever.
 • Wil je 1/5de tijdskrediet opnemen? Dan moet je in de 12 maanden voor de start van dat tijdskrediet minstens voltijds hebben gewerkt.
 • Wil je halftijds tijdskrediet opnemen? Dat moet je in de 12 maanden voor de start minstens 3/4e hebben gewerkt.

Landingsbanen

 • Wetgevend ligt de basisleeftijd om in een landingsbaan te kunnen stappen op een leeftijd van 60j. Wanneer je voldoet aan de loopbaanvoorwaarde van 25j kan je op je 60ste – met bijpassing van een RVA premie en gelijkgestelde pensioenopbouw – je loopbaan verminderen met 1/5de, of zelfs de stap naar een halftijdse tewerkstelling zetten.
 • De wetgeving laat onder strikte voorwaarden (bestaan van een akkoord op nationaal niveau via het Interprofessioneel Akkoord & akkoord binnen het Paritair Comité) echter mogelijkheid om op lagere leeftijd in een landingsbaan in te kunnen stappen.
 • Zo is het binnen onze sector mogelijk (cao 156 en cao 157 (tot 30.06.2023)) om op leeftijd van 55j een loopbaanvermindering van 1/5de of ½ de op te nemen. Om aanspraak te kunnen maken op de RVA-premie (incl. gelijkstelling pensioenrechten) dien je hiervoor wel te beschikken over een loopbaan van 35j.
 • Bij een landingsbaan naar halftijdse tewerkstelling kan je via het sociaal fonds van het PC 202 dus een aanvullende premie aanvragen welke maximaal 148,74€ bruto per maand bedraagt (op voltijdse basis, pro rata berekening voor deeltijdse werknemers).
Specifiek binnen PC 202
 • De wetgeving inzake tijdskrediet voorziet de mogelijkheid om categorieën werknemers uit te kunnen sluiten van bepaalde vormen opname tijdskrediet. Binnen onze sector staat een onderscheidt opgenomen tussen ‘uitvoerende werknemers’ & ‘niet-uitvoerende werknemers’. Met deze laatste categorie van werknemers doelt men op leidinggevend personeel en/of kaderpersoneel.
 • Daar waar de ‘uitvoerende’ gerechtigd is in de mogelijkheid van opname in de verschillende opnamevormen: voltijds, halftijds of 1/5de vermindering…..beschikt de ‘niet-uitvoerende’ enkel over het recht tot opname tijdskrediet met motief via een voltijdse onderbreking.
 • Uitzondering: Via ons sectoraal akkoord beschikken de ‘niet-uitvoerende’ werknemers vanaf de leeftijd 55j. Wel over het recht om een landingsbaan op te nemen in de vorm van een 1/5de loopbaanvermindering.
Aanvraagprocedure
 • Stap 1: vraag het attest tijdskrediet aan
  Je vraagt eerst een attest tijdskrediet aan bij je plaatselijke RVA-kantoor.  Sinds januari 2019 kan dit online via Break@Work.
  Je ontvangt een attest dat vermeldt of en hoeveel tijdskrediet je in het verleden al opname
 • Stap 2: dien de aanvraag bij je werkgever in
  Met dat attest stap je naar je werkgever om de aanvraag in te dienen. Je voegt ook een bewijs van het motief toe. Het handigste is dat je daarvoor het formulier C61 gebruikt. Bij zorgmotieven moet de behandelende arts verklaren op dat formulier dat jouw bijstand nodig is voor de patiënt.
  Zorg ervoor dat je een schriftelijk bewijs hebt van de aanvraag bij jouw werkgever. Laat een dubbel van je aanvraag tekenen voor ontvangst of zend je aanvraag in via een aangetekende zending.
 • Stap 3: Bezorg formulier C61 aan de RVA
  Stuur het formulier C61 – dat door de werkgever werd aangevuld- op naar het RVA-kantoor van je woonplaats. Je kan dit ook online doen via Break@Work.
  De RVA zorgt voor de uitbetaling van je uitkering. Bezorg de formulieren ten vroegste 6 maanden voor, en ten laatste 2 maanden na de start van je tijdskrediet. Je hebt dus ruim de tijd, maar breng dit zeker in orde. Anders verlies je het recht op uitkeringen.
RVA-bijpassing & mogelijkheid Vlaamse aanmoedigingspremie
 • In het kader opname tijdskrediet met motief beschik je over de mogelijkheid tot bijpassing via een RVA-premie. Aangezien deze premies op geregelde basis aangepast worden is het aangewezen om steeds contact op te nemen met je ACV Puls contactpersoon of een regionaal ACV Puls-kantoor om de meest recente bedragen te verkrijgen.
 • Inzake landingsbaan is er wel enkel toegang tot RVA-premie geregeld bij opname landingsbaan vóór 31 december 2020, voor een opname van 1/5de loopbaanvermindering vanaf 55j of opname van een halftijdse loopbaanvermindering vanaf 57j.

Bij opname landingsbaan of tijdskrediet

2. Bij opname Tijdskrediet – Algemeen stelsel
Voltijds tijdskrediet
Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit Werknemer met 5 jaar anciënniteit op meer
Bruto 563,59 euro
Netto 506,50 euro Bruto 657,53 euro
Netto 590,93 euro
Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

1/2-tijdskrediet
1) Werknemer van minder 50 jaar
*Met minder dan 5 jaar anciënniteit
Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
Bruto 281,79 euro
Netto 197,26 euro Bruto 281,79 euro
Netto 233,47 euro

*met 5 jaar anciënniteit of meer
Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
Bruto 328,76 euro
Netto 230,14 euro Bruto 328,76 euro
Netto 272,38 euro
Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

2) Werknemer van 50 jaar of meer
*Met minder dan 5 jaar anciënniteit
Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
Bruto 281,79 euro
Netto 183,17 euro Bruto 281,79 euro
Netto 233,47 euro

* *met 5 jaar anciënniteit of meer
Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
Bruto 328,76 euro
Netto 213,70 euro Bruto 328,76 euro
Netto 272,38 euro

Tijdskrediet 1/5
1) Samenwonende werknemer:
Bruto 185,57 euro
Netto 120,63 euro

2) Alleenwonende werknemer (2):
Helemaal alleenwonend Alleenwonend met kind(eren) ten laste
Bruto 239,48 euro
Netto 155,67 euro Bruto 245,23 euro
Netto 203,18 euro

3. Bij opname Landingsbanen
Indien u uw arbeidsprestaties volledig wilt onderbreken (voorafgaand aan uw pensioen), gelieve de bedragen van het “Algemeen stelsel” te raadplegen (onder punt 2).

½ Tijdskrediet
Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
Bruto 561,29 euro
Netto 364,84 euro Bruto 561,29 euro
Netto 465,03 euro

1/5 Tijdskrediet
Samenwonende werknemer (1):
Brutobedrag: 260,72 euro
Nettobedrag: 169,47 euro

Alleenwonende werknemer (2):
Zonder kinderen ten laste Met kind(eren) ten laste
Bruto 314,63 euro
Netto 204,52 euro Bruto 314,63 euro
Netto 260,68 euro

Knip in tijdskrediet

Per 1 januari 2023 zijn er enkele botte besparingsmaatregelen in het tijdskrediet ingegaan.

 • Werknemers die deeltijds werken, kunnen vanaf 1 januari 2023 geen uitkeringen meer aanvragen voor een tijdskrediet met motief.
  • Vanaf 1 januari 2023 geldt de voorwaarde dat een werknemer minstens een jaar voltijds gewerkt moet hebben om recht te krijgen op een uitkering.
  • Voor werknemers die reeds een tijdskrediet of een thematisch verlof zoals ouderschapsverlof opnemen, wordt bij een volgende aanvraag gekeken naar de tewerkstelling in het jaar voorafgaand aan het eerste tijdskrediet of voorafgaand aan het ouderschapsverlof. Met andere woorden: het opnemen van een deeltijds tijdskrediet of thematisch verlof, staat een nieuwe aanvraag nadien niet in de weg.
  • De voorwaarde van voltijdse tewerkstelling geldt vanaf 2023 voor alle vormen van het tijdskrediet: zowel voor het voltijdse tijdskrediet (volledige onderbreking), als voor de halftijdse en de één vijfde-vermindering.
 • Ook de verhoogde uitkeringen voor 50-plussers vallen weg.
  • De verhoogde uitkeringen van 50-plussers in de thematische verloven alsook de hogere uitkeringen voor 50-plussers en werknemers met 5 jaar anciënniteit binnen het tijdskrediet komen te vervallen. Voor nieuwe aanvragen gelden voortaan de gewone, (lagere) uitkeringen.
Landingsbanen buiten schot
 • Deze besparingen hebben geen impact op de landingsbanen. Zo blijven deeltijdse werknemers die ten minste 75% werken, hun rechten behouden op de halftijdse landingsbaan.
 • Hou er wel rekening mee dat ten gevolge van eerdere besparingsrondes, de instapleeftijd voor landingsbanen vanaf 1 juli 2023 wordt opgetrokken naar 60 jaar (nationale regelgeving), tenzij hierover alsnog een interprofessioneel akkoord gesloten zou kunnen worden en deze zo in de sectoronderhandelingen meegenomen kunnen worden.