Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

©Shutterstock

Als je rust- of overlevingspensioen te laag is én je bent ouder dan 65 jaar, dan kan je genieten van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Wat is de inkomensgarantie voor ouderen?

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een bijstandsuitkering die door de Federale Pensioendienst (FPD) wordt betaald aan 65-plussers. Het is een sociaal vangnet voor wie een (rust- of overlevings-) pensioen ontvangt dat lager is dan het minimumpensioen.

Er is geen loopbaanvoorwaarde om de IGO te ontvangen, maar er wordt wel een onderzoek gevoerd naar de bestaansmiddelen.

De IGO wordt niet automatisch toegekend. Denk je in aanmerking te komen, dien dan een aanvraag in via pensioenaanvraag.be.  Lukt het niet online, ga dan langs bij een Pensioenpunt in je buurt of bij je gemeentebestuur.

Wanneer heb je recht op  IGO?

Je bent Belg of je verkeert in een van de volgende situaties:

  • je bent 65 jaar of ouder
  • je krijgt een rust- of overlevingspensioen in een Belgisch stelsel
  • je ontvangt een rust- of overlevingspensioen dat lager is dan het minimumpensioen
  • je geniet van een gelijke behandeling op basis van een internationale norm (je bent bijvoorbeeld onderdaan van de Europese Economische Ruimte, vluchteling of staatloos)

Er zijn ook enkele voorwaarden die verband houden met je hoofdverblijfplaats. Als je de aanvraag indient, moet je:

  • Ten minste 10 jaar je hoofdverblijf in België hebben. Daarvan moet je 5 jaar effectief en onderbroken in België aanwezig geweest zijn.
  • Je hoofdverblijfplaats in België hebben en er daadwerkelijk wonen. Dat moet niet voor de eigenlijke pensioenen. 

Een tijdelijk verblijf buiten België is onder bepaalde voorwaarden toegestaan: niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar, na een occasionele en tijdelijke opname in een ziekenhuis of een verzorgingstehuis, of te rechtvaardigen door uitzonderlijke omstandigheden die door het beheerscomité van de FPD zijn toegestaan.

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.