Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Berekening van het rustpensioen

©Shutterstock

Hoe wordt mijn rustpensioen berekend? Het bedrag is gelijk aan een bepaald percentage van je gemiddelde loon over je hele beroepsloopbaan.

Berekening

Het bedrag van je rustpensioen of ouderdomspensioen wordt bepaald via een ingewikkelde berekening. De Federale Pensioendienst (FPD) doet deze berekening. 

  • Voor elk kalenderjaar van je beroepsloopbaan wordt het brutoloon vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficiënt. Voor de periode 1955-1974 wordt een welzijnscoëfficiënt in rekening gebracht. De coëfficiënten zijn wettelijk bepaald. 
  • Een aantal periodes van inactiviteit tellen ook mee, d.w.z. ze worden gelijkgesteld met werk. Die periodes worden 'sociale risico's' genoemd. Het gaat om periodes van ziekte, arbeidsongeval, werkloosheid, ... 
  • Dit jaarlijkse loon wordt gedeeld door 45 of door het aantal jaren in een volledige loopbaan. Dat getal wordt tenslotte vermenigvuldigd met 0,6 (60%) voor een alleenstaandenpensioen en met 0,75 (75%) voor een gezinspensioen. 

'Gezinstarief en 'alleenstaandentarief'

Zowel mannen als vrouwen kunnen van een pensioen tegen gezinstarief genieten. Voorwaarde is wel dat je gehuwd bent of wettelijk samenwoont en je partner: 

  • niet werkt of werkt binnen de grenzen die aan gepensioneerden zijn toegestaan.
  • geen pensioen of een vervangingsinkomen ontvangt dat groter is dan het verschil tussen het 'gezinstarief' en het 'alleenstaandentarief'. Is dat wél het geval? Dan wordt je pensioen verminderd met het voordeel dat je partner geniet.

In alle andere gevallen wordt het pensioen berekend tegen het 'alleenstaandentarief'.

Vakantiegeld

Als gepensioneerde krijg je ook vakantiegeld. Dat wordt samen met je pensioen in mei uitbetaald.  

Uitbetaling van je pensioen

De pensioenen krijg je maandelijks betaald via overschrijving op je bankrekening. Je moet de FPD ieder jaar een 'levensbewijs' bezorgen. Dat kan je bij je gemeente opvragen. 

Voor een precieze berekening of informatie over je pensioenbetalingen ga je naar mypension.be. Dat is het online pensioenportaal waar je alle gepersonaliseerde informatie vindt over wettelijke en aanvullende pensioenen.

More Info

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.