Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Loonbeslag en -overdracht

Bij loonbeslag en loonoverdracht wordt beslag gelegd op een deel van je nettoloon om daarmee je schuldeiser af te betalen.

Laat je bijstaan door het ACV. Word nu lid!

Wat is loonbeslag?

Loonbeslag is een vorm van gerechtelijke invordering. Je werkgever is dus verplicht dit te doen. Het loonbeslag stopt als je schuld terugbetaald is. Beslagen zijn uitvoeringsmaatregelen voor debiteurs (schuldenaars) die hun schulden niet betalen. Net zoals het mogelijk is om beslag te leggen op goederen kan ook het geld dat je aan iemand verschuldigd bent, in beslag worden genomen. Die procedure wordt derdenbeslag genoemd en wordt onder meer toegepast op het loon.

Concreet: je werkgever stort een deel van je wedde door aan de schuldeiser. Krijg je een uitkering? Ook daarop kan beslag worden gelegd.

Er kan geen beslag gelegd worden op je volledige nettoloon. Het deel van je inkomen dat naar je schuldeisers kan gaan via loonbeslag is beperkt. De bedragen van de beslaggrenzen werden op 1 januari 2019 geïndexeerd. Het deel van het loon dat beschermd is tegen loonbeslag is hoger als je kinderen ten laste hebt. Per kind ten laste, mag je 70 euro optellen bij de bedragen in de tabel hieronder.

Tabel 1 : beslag op lonen en andere arbeidsinkomsten

Inkomensschijf
(bedragen op 1/1/2019) 
Maximaal beslagbaar gedeelte 
Tot 1.128 euro  0 %
1.128 ,01 – 1.212 euro  20 % (maximum 16,80 euro)
1.212,01 – 1.337 euro  30 % (maximum 37,50 euro)
1.337,01 – 1.462 euro  40 % (maximum 50 euro)
Meer dan 1.462 euro  100 % (nettobedrag boven 1.462 euro)


Tabel 2: Beslag op sociale uitkeringen en andere niet-beroepsinkomsten

Inkomensschijf

(bedragen op 1/1/2019)

Maximaal beslagbaar gedeelte
Tot 1.128 euro  0 %
1.128,01 – 1.212 euro  20 % (maximum 16,80 euro)
1.212,01 - 1.462 euro 40 % (maximum 100 euro)
Meer dan 1.462 euro  100 % (nettobedrag boven 1.462 euro)

Wat is loonoverdracht?

Bij loonoverdracht wordt een deel van je inkomen afgehouden en uitbetaald aan je schuldeiser.

Dit kan gebeuren wanneer je bij het aangaan van een krediet of lening een akte ondertekende waarin staat dat een deel van je loon naar je schuldeiser gaat als je je schulden niet op tijd betaalt. Dat deel is ook beperkt door de beslaggrenzen. Voor hij een loonoverdracht kan doen, moet de schuldeiser een aangetekende brief sturen naar jou en je werkgever of de instelling die je uitkering uitbetaalt.

Je kan een loonoverdracht eenvoudig stopzetten. Stuur een aangetekende brief naar je werkgever of de instelling die je uitkering uitbetaalt, waarin je de stopzetting vraagt. Nadien kan de schuldeiser wel naar de vrederechter stappen om de loonoverdracht te laten bekrachtigen. Als de rechter hiervoor toestemming geeft, moet de loonoverdracht wel doorgaan.

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom eerst je sector om meteen informatie op maat te krijgen.

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

Tool nettoloon

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.