Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Wat is de eindejaarspremie en heb ik er recht op?

Wanneer heb je recht op een eindejaarspremie? Hoe is dit in je sector of bedrijf geregeld? Wat bij ontslag of interimwerk?

Word nu lid van het ACV!

Wanneer heb je recht op een eindejaarspremie?

Niet elke werknemer in België krijgt een eindejaarspremie. In bepaalde sectoren en ondernemingen heb je er recht op als:

  • Het recht is vastgelegd in een sectorale of ondernemings-cao. Personaliseer je hierna door je sector te kiezen en ontdek of je recht hebt op een eindejaarspremie.
  • Het recht is vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst.
  • Het een gewoonte in de onderneming is om elk jaar aan iedere werknemer een vast bedrag uit te betalen.
  • Er een belofte is van de werkgever om deze eindejaarspremie uit te betalen.

Is een eindejaarspremie een vorm van loon?

Een eindejaarspremie wordt als loon beschouwd. Concreet: de premie is onderworpen aan RSZ en bedrijfsvoorheffing. De eindejaarspremie wordt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing beschouwd als een uitzonderlijke uitkering. Dit betekent dat de premie zwaarder belast wordt dan het gewone loon. Het percentage van de inhouding wordt bepaald aan de hand van het jaarbedrag van de normale brutojaarbezoldiging en kan maximaal 53,50% zijn.

De meest voorkomende eindejaarspremies zijn: 

  • Een 13de maand. Het bedrag komt dan overeen met het gemiddelde maandloon van het afgelopen jaar.
  • Een vast bedrag, uitgedrukt in een percentage van het ontvangen loon van de afgelopen periode.
  • Een vast bedrag, forfaitair uitgedrukt.

Wat bij ontslag of vertrek?

Als je contract wordt beëindigd voor het einde van het jaar heb je normaalgezien recht op je eindejaarspremie. Die wordt berekend op basis van de periode waarin je in datzelfde jaar hebt gewerkt. In de meeste sectoren is dit recht gewaarborgd als je ontslagen wordt door de werkgever.

Neem je zelf ontslag, dan heb je er meestal geen recht op.

Eindejaarspremie in de interimsector

Uitzendkrachten hebben zoals de grote meerderheid van de 'gewone' werknemers uit de privé- en publieke sector recht op een eindejaarspremie. Deze premie wordt niet rechtstreeks door het interimkantoor, maar door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten uitbetaald.  

Ben je lid van het ACV, dan ontvang je ook nog een syndicale premie. Lees zeker onze informatie over premies voor uitzendkrachten na!

Weten hoeveel je eindejaarspremie bedraagt?

 

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Tool nettoloon

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.