Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Afhoudingen van je brutoloon

©Shutterstock

Je brutoloon is het loon dat je verdient bij je werkgever. Daarvan worden sociale bijdragen (RSZ) en belastingen afgehouden. Je nettoloon blijft over.

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Het brutoloon dat op je loonbriefje staat, is niet het bedrag dat op je bankrekening gestort wordt. Van dit bedrag wordt automatisch een aantal zaken afgehouden.  Wat je overhoudt is je nettoloon.

Sociale zekerheid

Als loontrekkende moet je bijdragen aan de sociale zekerheid. Uitzonderingen zijn studenten die onder een specifiek statuut werken of zij die slechts occasioneel of maximum 8 uur per week werken. Als babysit of chauffeur voor minder mobiele personen bijvoorbeeld.

Onderworpen zijn aan sociale zekerheid betekent concreet:

  • Je werkgever staat geregistreerd bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
  • Hij brengt de RSZ elektronisch op de hoogte van je indiensttreding via een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, ook wel DIMONA genoemd.
  • Hij geeft je loon en werktijd aan bij de RSZ.

Van je loon als werknemer wordt een persoonlijke bijdrage ingehouden. Dit is 13,07 % van je brutoloon. Dit kan minder zijn als je loon in de buurt komt van het minimumloon. Naast jouw persoonlijke bijdragen betaalt de werkgever ook een werkgeversbijdrage aan de RSZ.

Controleer zeker of je werkgever je werk als loontrekkende aangeeft. Wat niet aangegeven wordt bij de RSZ, heeft invloed op je rechten inzake sociale zekerheid. Wanneer je bijvoorbeeld in het zwart werkt, bouw je geen pensioenrechten of rechten op werkloosheidsuitkering op.

Heb je problemen in verband met je werkloosheidsuitkering, dan kan je klacht indienen bij de RSZ-inspectie of het ACV inschakelen om je dossier te behartigen.

Bedrijfsvoorheffing

Naast een bijdrage voor de sociale zekerheid, wordt ook bedrijfsvoorheffing ingehouden van je brutoloon. Deze bedrijfsvoorheffing is een voorschot op je belastingen.

Als werknemer kan je hier niet veel aan doen. Je werkgever moet immers een voorgeschreven bedrijfsvoorheffing inhouden op je loon. Die hangt af van je loonbarema en van het aantal personen dat je ten laste hebt.

Je kan de werkgever vragen maandelijks een hoger bedrag in te houden als je vreest dat je te veel extra belastingen zal moeten betalen na het invullen van je belastingsbrief. Dit is aan te raden als je:

  • Meerdere jobs uitoefent (denk aan een bijberoep).
  • Meerdere deeltijdse jobs combineert. In dat geval word je weinig belast op de individuele jobs omdat het bedrag laag ligt, maar zal je veel moeten betalen aan de belastingen aan het eind van de rit.
  • Voor een lange periode ziek of werkloos bent.

De werkgever bezorgt je een loonfiche met de betaalde bezoldigingen en voorheffingen die in de loop van het jaar zijn ingehouden.

 

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom eerst je sector om meteen informatie op maat te krijgen.

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

Word nu lid van het ACV!

More Info

Tool nettoloon

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.