Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Wat is de rol van de vakbond?

Wat is de rol van het ACV bij de regeling voor telewerk? Hoe kan jij als militant werken rond telewerk?

Het ACV wil geen telewerk zonder sociaal overleg

Wanneer telewerk in een onderneming wordt ingevoerd, moet de ondernemingsraad op de hoogte worden gebracht. De wet verplicht echter niet om te onderhandelen over een collectief kader voor telewerk.

Volgens het ACV moet dat veranderen: een collectief kader waarover met de vakbonden werd onderhandeld is altijd beter dan individuele overeenkomsten!

In elke onderneming moet de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging samen met de werkgever objectief de mogelijkheid analyseren om (zowel structureel als occasioneel) telewerk te organiseren. Daarbij moet ook een lijst opgesteld worden van functies of taken waarvoor dit soort werk niet mogelijk is.

Op basis daarvan kan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden gesloten. Op deze manier voorkom je dat telewerk willekeurig, afhankelijk van de werknemer, wordt toegekend.

Wat moet een collectieve overeenkomst over telewerk inhouden ? 

Een cao over telewerk moet volgende elementen bevatten: 

 • de functies die verenigbaar zijn met telewerk
 • de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van materiaal en technische ondersteuning
 • het aantal telewerkdagen
 • hoe de werkgever de kosten van telewerk zal dekken
 • de afspraken rond (on)bereikbaarheid tijdens de werktijden
 • een systeem dat de grenzen van de arbeidstijd controleert
 • de manier waarop de werknemer wordt gecontroleerd
 • de mogelijkheid om een evaluatie te maken van telewerk (binnen de ondernemingsraad)

Het principe moet zijn dat iedereen mag telewerken. Regelmatig moet via het sociaal overleg vastgelegd worden voor welke functies telewerk niet mogelijk is en om welke redenen. Ook belangrijk is om in de overeenkomst te vermelden dat telewerk vrijwillig is. Een werkgever mag werknemers niet tot telewerk verplichten.

Arbeidstijd en recht op deconnectie

Om de impact van telewerk op het privéleven tot een minimum te beperken, zou in de telewerkovereenkomst idealiter bepalingen rond de arbeidstijd opgenomen moeten staan: zie 'Telewerk en arbeidsduurregeling'.

Volgens de wetgeving is een werknemer immers niet verplicht om buiten zijn werktijden te reageren op een vraag van de werkgever; ook niet via mail of telefoon. 

Nieuw wettelijk kader nodig! 

Het wettelijke kader voor telewerk is verouderd. Het ACV wil opnieuw met de Nationale Arbeidsraad rond de tafel en een nieuwe cao sluiten. Die moet alle vormen van telewerk regelen, zowel structureel als occasioneel, en de bestaande wetgeving harmoniseren. 

Als gevolg van de coronacrisis wordt de noodzaak om telewerk formeel te regelen in steeds meer ondernemingen duidelijk. Het heronderhandelen over cao nr. 85, door hem uit te breiden tot occasioneel telewerk, zou het sociaal overleg in de ondernemingen vergemakkelijken.

Andere belangrijke elementen die het ACV in het wettelijk kader opgenomen wil zien: 

 • De werkgever draagt de kosten voor een ergonomische inrichting van de werkplek thuis. Hij voorziet ook een financiële bijdrage voor andere kosten zoals verwarming.
 • De werkgever zorgt voor een opleiding voor:
  • managers, om werknemers die op afstand werken, te begeleiden
  • alle werknemers, om bij te blijven op het vlak van gebruikte technologieën
 • De werknemersvertegenwoordigers hebben toegang tot de digitale infrastructuur van de onderneming en kunnen die gebruiken om te communiceren met alle werknemers, inclusief de interimmers.
 • We vragen speciale aandacht voor de psychosociale risico’s die met telewerk te maken hebben. Een onderneming moet ten minste eenmaal per jaar een analyse maken van de werklast van telewerkers. Op basis van die analyse zal het Comité PB een actieplan opstellen om de werklast onder controle te houden.
 • Collectieve rechten moet gegarandeerd blijven: bij staking is het niet mogelijk om te telewerken. 
 • De invoering en opvolging van telewerk in ondernemingen moet verlopen via het sociaal overleg. Cao’s moeten op bedrijfsniveau worden gesloten. Een telewerkhandvest volstaat niet.

Belangrijke taak vakbondsafvaardiging

Voor telewerk is er momenteel geen robuust wettelijk kader.  Als vakbond ijveren we voor nationale en sectorale cao's. 

Intussen kan via het sociaal overleg op bedrijfsniveau wel heel wat geregeld worden.  Voor de vakbondsafvaardiging is dus een belangrijke rol weggelegd.

Ben jij militant en je wil bij jou op het werk aan de slag rond telewerk, maar hebt vragen en ondersteuning nodig? Dan kan je op ondersteuning rekenen van de ACV-Samenwerkers  Neem contact op met de Samenwerker uit je regio!

Contacteer je Samenwerker!

thuiswerk afspraken cao

Voer voor militanten

Het ACV ijvert voor duidelijke afspraken over telewerk en thuiswerk. Als militant heb je hierin een cruciale rol te spelen.   Afspraken moeten immers bij het sociaal overleg in je onderneming of organisatie vastgelegd worden.

NIEUWEindelijk een algemene regeling voor telethuiswerk (26 januari 2021)

Lees verder:

 

telewerk in je onderneming

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.