Samenwerkers

Als iedereen mee is, gaan we er allemaal op vooruit! Dat is het motto van de ACV-Samenwerkers.

Samen met militanten en vakbondssecretarissen werken ACV-Samenwerkers aan een beter en inclusief personeelsbeleid in bedrijven en organisaties.

Samenwerkers maken werk van een positieve communicatie op en rond de werkvloer en zorgen voor een personeelsbeleid waarin er plaats is voor iedereen. Ook voor wie het moeilijk heeft.  Concreet: bij een aangepast onthaalbeleid, voldoende ruimte voor doorgroeien en opleidingen, aangepast werk voor wie ziek is of is geweest, een diverse werkvloer, …

De missie van de ACV-Samenwerker

  • Voel je welkom: een goed begin, is het halve werk. Dat geldt zeker bij de selectie, aanwerving en verwelkoming van nieuwe werknemers. Een realistische vacature, een correcte wervings- en selectiemethode en een duidelijk en hartelijk onthaal vormen de basis van een succesvolle samenwerking. 
  • Groeien: elke nieuwe werknemer moet kunnen groeien. En dat betekent in de eerste plaats: een degelijke basisopleiding. Door werknemers tijdens hun carrière opleidingen en vormingen te laten volgen, verwerven ze vaardigheden, kennis, zelfvertrouwen en werkplezier. Ideaal om door te groeien op het werk of om een andere richting uit te gaan. Leren en evolueren kunnen stress, burn-out en uitstroom helpen voorkomen.
  • Goed in je vel: respectvol samenwerken is een basisvoorwaarde. Hoe we met elkaar omgaan, op de verschillende niveaus maar ook over de niveaus heen, is cruciaal.
  • Niet anders voor 'anders': gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit moeten ook op de werkvloer vurig verdedigd worden. Diversiteit is een troef.
  • Communiceren in alle richtingen: een goede communicatie is een basisvoorwaarde voor een goede samenwerking. Het voorkomt problemen voorkomen en kan ze oplossen. 

Contacteer de Samenwerkers in je regio

Heb jij vragen over: vooroordelen op het werk, werksfeer, tewerkstelling van oudere werknemers, werkbaarheid, arbeidsorganisatie, re-integratie na bijvoorbeeld een langdurige ziekte, onthaal, discriminatie, taalbeleid of (interculturele) communicatie?

Neem dan contact op met de Samenwerker in je buurt:

  • Antwerpen - mail - 03 222 71 55
  • Limburg - mail011 30 61 64
  • Oost-Vlaanderen - mail  09 265 43 91
  • Vlaams-Brabant en Brussel - mail 02 557 85 42
  • West-Vlaanderen - mail 059 55 25 65

Begeleider Vlaanderen: Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Bart Reyns - 02 244 32 32

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.