Contacteer de ombudsman

Heb je als lid van het ACV een klacht over de dienstverlening en de werking van andere ACV-diensten, dan kan je terecht bij de ombudsman.

Dirk Uyttenhove is de ACV-ombudsman. Hij behandelt klachten over de werking en dienstverlening van het ACV.

Opgelet: De ombudsdienst is van 18 juli 2020 tot en met 16 augustus 2020 telefonisch niet bereikbaar. U kan uw klachten gedurende deze periode per mail overmaken ombudsdienst@acv-csc.be. Er wordt gezorgd voor een spoedige opvolging.

Je doet in eerste instantie een beroep op onze dienstverleners en experts via het contactcenter of dienstencentra.  Zij helpen je verder met al je vragen rond je arbeidssituatie of werkloosheidsdossier; of kunnen informeren over je bijvoorbeeld je lidmaatschapsbijdrage en premies.

 

Welke klachten behandelt de ombudsman?

Heb je vragen, klachten of bemerkingen bij de opvolging van je dossier of bij de dienstverlening die je kreeg?  Dan kan je aankloppen bij de ombudsman.

De ombudsman behandelt klachten over de werking en dienstverlening van het ACV.  Je kan aankloppen bij de ombudsman als je vragen, klachten of bemerkingen hebt bij de manier waarop je dossier behandeld is of de dienstverlening die je kreeg.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over de opvolging van je werkloosheidsdossier, juridisch dossier, bijdragen en lidmaatschap, ondernemingsprobleem, aanpak van grensoverschrijdend en pestgedrag.  Ook voor klachten over de dienstverlening en syndicale werking in je onderneming, kan je terecht bij de ombudsman.

Worden niet behandeld door de ombudsman:

  • eerstelijnsvragen bestemd voor dienstverleners (contactmogelijkheden)
  • anonieme klachten
  • vragen van niet-leden behalve als de ingediende klachten ernstige feiten aanhalen inzake misbruik, pestgedrag, gevaarlijke situaties, …

Procedure

  • Via onze onderstaande contactgegevens dien je je klacht in.
  • Daarna word je over alle stappen schriftelijk op de hoogte gehouden. 
  • De ombudsman bevestigt de ontvangst van je klacht en geeft een dossiernummer mee.
  • Verder zal hij aangeven welke stappen er gezet zijn.  
  • De ombudsman zal je klacht bespreken met de bevoegde dienst en een oplossing zoeken. 
  • Indien nodig bemiddelt de ombudsman. 
  • Op het einde ontvang je het gemotiveerde besluit van de ombudsman.

Hoe contacteer je de ombudsman?

Gelieve de ombudsdienst enkel te contacteren per mail of via het contactformulier:

Vermeld altijd je naam, adres, telefoonnummer en ACV-lidnummer.

 

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.