Contacteer de ombudsman

Alle leden van het ACV kunnen bij de ombudsman terecht met klachten over de dienstverlening en de werking van andere ACV-diensten.

Dirk Uyttenhove is de ACV-ombudsman.

Welke klachten?

De ombudsman behandelt en zorgt voor de verdere opvolging van klachten

Hij behandelt klachten over je werkloosheidsdossier, de dienstverlening van het ACV, je juridisch dossier, bijdragen en lidmaatschap, sociale toelages, ondernemingsproblemen, ervaring met pest- en grensoverschrijdend gedrag, moeilijkheden bij contact met militanten of vakbondssecretarissen, …

De ombudsman zal geen anonieme klachten en vragen van niet-leden behandelen, behalve als de ingediende klachten ernstige feiten aanhalen inzake misbruik, pestgedrag, gevaarlijke situaties, …

Procedure

  • Via onze onderstaande contactgegevens dien je je klacht in.
  • Daarna word je over alle stappen schriftelijk op de hoogte gehouden. 
  • De ombudsman bevestigt de ontvangst van je klacht en geeft een dossiernummer mee.
  • Verder zal hij aangeven welke stappen er gezet zijn.  
  • De ombudsman zal je klacht bespreken met de bevoegde dienst en een oplossing zoeken. 
  • Indien nodig bemiddelt de ombudsman. 
  • Op het einde ontvang je het gemotiveerde besluit van de ombudsman.

Hoe contacteer je de ombudsman?

Vermeld altijd je naam, adres, telefoonnummer en ACV-lidnummer.

 

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.