Kaderwerking

ACV Kader is, zoals de naam al zegt, het kadernetwerk van het ACV. De kaderwerking is gegroeid uit de beroepscentrale ACV Puls.

 

ACV Kader is het netwerk binnen ACV dat zich specifiek richt op de groep van hoger opgeleiden, leidinggevenden, staffuncties - de groep die we met de algemene noemer 'kaderpersoneel' aanduiden. We bieden aangepaste dienstverlening en ondersteunen het collectief vakbondswerk door samen met kaderleden en hun vertegenwoordigers in de ondernemingen pertinente issues op de agenda van het sociaal overleg te zetten voor deze specifieke doelgroep. We willen actief luisteren en op een eigentijdse manier een platform bieden voor uitwisseling, netwerking en sociaal overleg.

Internationaal netwerk

ACV Kader heeft de blik op Europa. Als lid van meerdere Europese sectorfederaties en van de Europese koepelvakbond Eurocadres werken we van Zweden en Denemarken tot Frankrijk, Italië en Spanje met ervaren vakbondspartners rond verschillende thema’s. Daarnaast tillen we via Europese campagnes en politiek lobbywerk de verzuchtingen van kaderleden naar een hoger politiek niveau. Recent werkten we rond bv. psychosociale risico’s, het recht op deconnectie en de bescherming van klokkenluiders.

Wie zijn we

ACV Kader:

  • is gegroeid uit ACV Puls, maar richt zich sinds 2018 ook tot kaderleden, leidinggevenden en kenniswerkers die aangesloten zijn bij andere deelorganisaties van het ACV;
  • staat voor een geïntegreerde aanpak: we streven naar samenwerking over de werknemersstatuten heen binnen het reguliere vakbondswerk;
  • geeft vertegenwoordigers uit de doelgroep een formele stem in de besluitvorming via het Nationaal Comité en het Dagelijks Bestuur. 

Interesse?

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.