Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Over ACV Gender

Internationale Vrouwendag 2022 in het teken van pensioenen

Super Maria zwoegt heel haar leven... maar voor welk pensioen?!

Super Maria: dat zijn wij, dat ben jij! Vrouwen die dag in, dag uit zwoegen op hun job en thuis, maar voor hun harde werk minder beloond worden dan mannen. Tijdens hun loopbaan en aan het eind van de rit, met hun pensioen.

Het ACV vindt dat dit beter kan en moet. Daarom kwamen we op Internationale Vrouwendag op straat!  Meer weten?  Check onze eisen op de campagnepagina ðŸ‘‡

Internationale Vrouwendag 2022

Wat is gendergelijkheid?

Niemand ontsnapt aan de man-vrouwstereotypen. Op school bijvoorbeeld: in autotechniek, elektromechanica, informatica is het vaak zoeken naar een meisje. Omgekeerd zit in opleidingen als verzorging, schoonheidszorg, onthaal of pr zelden een jongen. Drie keer meer meisjes dan jongens volgen humane wetenschappen, terwijl in de richting wiskunde wetenschappen dubbel zoveel jongens zitten. En dat heeft zijn gevolgen op de werkvloer.

Het ACV zet volop in op gelijkheid tussen man en vrouw. Dankzij jarenlange inzet, acties en campagnes is discriminatie op basis van geslacht bij wet verboden. Zo is het bijvoorbeeld niet wettelijk om een vrouw te ontslaan of niet aan te werven omdat ze zwanger is of kan worden. Het ACV ziet erop toe dat deze wetten worden nageleefd.

ACV-werking rond gender en gelijke kansen

Maar de strijd is nog niet gestreden. Zo verdienen vrouwen in België gemiddeld 21% minder verdienen dan mannen. Waarom zijn er zo weinig vrouwen in topfuncties? En waarom hebben mannen zo weinig vaderschapsverlof?  Het ACV zal hierover blijven waken, want de praktijk volgt de wet niet altijd.

Strijdpunten van de ACV-werking rond gender en gelijke kansen zijn:

 • sensibiliseringscampagnes rond genderstereotypes
 • betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang
 • kwalitatieve, toegankelijke verlofstelsels
 • rechtvaardige kinderbijslag
 • gelijke arbeidsdeelname en promotiekansen
 • gelijk loon en pensioen
 • bestrijding van gendergerelateerd geweld op het werk

Uiteraard doen we dat niet alleen, maar werken we samen met onder andere de coördinatie-cel gendergelijkheid, de Raad van Gelijke Kansen tussen Mannen en Vrouwen, de Vrouwenraad en het Feministisch Socio-Economisch Platform, de EVV- en IVV-vrouwenwerking, …

Missie

 • ACV Gender verbindt en versterkt werknemers, ongeacht hun genderidentiteit.
 • We nemen het voortouw in het bewust maken van genderongelijkheden en in het creëren van gelijke kansen en gelijke rechten.
 • We doorbreken stereotypen en scheppen ruimte voor keuzemogelijkheden.
 • We streven naar een samenleving waarin waardering en respect voor elk individu een evidentie is.

More Info

Ben je zwanger of van plan adoptie- of pleegouder te worden? In onze brochure 'Kind op komst'vind je alle info over moederschapsbescherming, uitkeringen, het groeipakket, geboorte- adoptie- en pleegouderverlof. 

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.