Gender

Gender gaat over de ideeën, verwachtingen en waarderingen die de maatschappij heeft over mannen en vrouwen. Het ACV gaat voluit voor gendergelijkheid.

Wist je dat in België vandaag:

 • vrouwen nog steeds 2/3 van het huishoudelijk werk verrichten
 • vrouwen minder vrije tijd hebben dan mannen (ongeveer 25 vrije uren per week voor vrouwen en 30 voor mannen)
 • 43,5% van de vrouwelijke werknemers deeltijds werkt (tegenover maar 11% van de mannelijke werknemers)
 • slechts 63% van de vrouwen een volledige loopbaan heeft, versus 70% van de mannen
 • deze ongelijkheden er mee voor zorgen dat er nog steeds een loonkloof van 21% én een pensioenkloof van 28% is tussen vrouwen en mannen

Daarom vragen wij:

 • een collectieve arbeidsduurvermindering
 • een beter evenwicht tussen werk- en privéleven
 • stabiele, voorspelbare en duurzame uurregelingen
 • een einde aan zondagswerk (in het geval dat dit niet noodzakelijk is)
 • collectieve oplossingen, ingebed in onze sociale zekerheid, voor de opvang en de zorg van onze naasten
 • beter betaalde én op elkaar afgestemde vormen van loopbaanonderbreking (tijdskrediet, ouderschapsverlof, …)
 • degelijke en gelijke lonen én pensioenen, om van vrije tijd te genieten en aan autonomie te winnen

ACV roept op deel te nemen aan de Internationale Vrouwendag op 8 maart 2020!


Download hier de 'Tijd om uit te waaien'?

Wat is gendergelijkheid?

Niemand ontsnapt aan de man-vrouwstereotypen. Op school bijvoorbeeld: in autotechniek, elektromechanica, informatica is het vaak zoeken naar een meisje. Omgekeerd zit in opleidingen als verzorging, schoonheidszorg, onthaal of pr zelden een jongen. Drie keer meer meisjes dan jongens volgen humane wetenschappen, terwijl in de richting wiskunde wetenschappen dubbel zoveel jongens zitten. En dat heeft zijn gevolgen op de werkvloer.

Het ACV zet volop in op gelijkheid tussen man en vrouw. Dankzij jarenlange inzet, acties en campagnes is discriminatie op basis van geslacht bij wet verboden. Zo is het bijvoorbeeld niet wettelijk om een vrouw te ontslaan of niet aan te werven omdat ze zwanger is of kan worden. Het ACV ziet erop toe dat deze wetten worden nageleefd.

ACV-werking rond gender en gelijke kansen

Maar de strijd is nog niet gestreden. Zo verdienen vrouwen in België gemiddeld 21% minder verdienen dan mannen. Waarom zijn er zo weinig vrouwen in topfuncties? En waarom hebben mannen zo weinig vaderschapsverlof?  Het ACV zal hierover blijven waken, want de praktijk volgt de wet niet altijd.

Strijdpunten van de ACV-werking rond gender en gelijke kansen zijn:

 • sensibiliseringscampagnes rond genderstereotypes
 • betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang
 • kwalitatieve, toegankelijke verlofstelsels
 • rechtvaardige kinderbijslag
 • gelijke arbeidsdeelname en promotiekansen
 • gelijk loon en pensioen
 • Bestrijding van gendergerelateerd geweld op het werk

Uiteraard doen we dat niet alleen, maar werken we samen met onder andere de coördinatie-cel gendergelijkheid, de Raad van Gelijke Kansen tussen Mannen en Vrouwen, de Vrouwenraad en het Feministisch Socio-Economisch Platform, de EVV- en IVV-vrouwenwerking, …

ACV-genderverantwoordelijke: Jolien Pollet - 02 244 32 30

Missie

 • ACV Gender verbindt en versterkt werknemers, ongeacht hun genderidentiteit.
 • We nemen het voortouw in het bewust maken van genderongelijkheden en in het creëren van gelijke kansen en gelijke rechten.
 • We doorbreken stereotypen en scheppen ruimte voor keuzemogelijkheden.
 • We streven naar een samenleving waarin waardering en respect voor elk individu een evidentie is.
2019-Genderzakboekje

Genderzakboekje

Militant en op zoek naar meer info?

Log in via www.acv-militanten.be en consulteer het Genderzakboekje

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.