Over ACV Gender

widget-website-gender

Welkom op de Genderstudiedag 2021!

Thema: "Het pensioen:  een weerspiegeling van de ongelijkheden tijdens de loopbaan". Download het programma.

Praktisch:  de Genderstudiedag gaat op 2 december 2021 van 9u-16u door in Aeropolis, Brussel

Wat is gendergelijkheid?

Niemand ontsnapt aan de man-vrouwstereotypen. Op school bijvoorbeeld: in autotechniek, elektromechanica, informatica is het vaak zoeken naar een meisje. Omgekeerd zit in opleidingen als verzorging, schoonheidszorg, onthaal of pr zelden een jongen. Drie keer meer meisjes dan jongens volgen humane wetenschappen, terwijl in de richting wiskunde wetenschappen dubbel zoveel jongens zitten. En dat heeft zijn gevolgen op de werkvloer.

Het ACV zet volop in op gelijkheid tussen man en vrouw. Dankzij jarenlange inzet, acties en campagnes is discriminatie op basis van geslacht bij wet verboden. Zo is het bijvoorbeeld niet wettelijk om een vrouw te ontslaan of niet aan te werven omdat ze zwanger is of kan worden. Het ACV ziet erop toe dat deze wetten worden nageleefd.

ACV-werking rond gender en gelijke kansen

Maar de strijd is nog niet gestreden. Zo verdienen vrouwen in België gemiddeld 21% minder verdienen dan mannen. Waarom zijn er zo weinig vrouwen in topfuncties? En waarom hebben mannen zo weinig vaderschapsverlof?  Het ACV zal hierover blijven waken, want de praktijk volgt de wet niet altijd.

Strijdpunten van de ACV-werking rond gender en gelijke kansen zijn:

 • sensibiliseringscampagnes rond genderstereotypes
 • betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang
 • kwalitatieve, toegankelijke verlofstelsels
 • rechtvaardige kinderbijslag
 • gelijke arbeidsdeelname en promotiekansen
 • gelijk loon en pensioen
 • bestrijding van gendergerelateerd geweld op het werk

Uiteraard doen we dat niet alleen, maar werken we samen met onder andere de coördinatie-cel gendergelijkheid, de Raad van Gelijke Kansen tussen Mannen en Vrouwen, de Vrouwenraad en het Feministisch Socio-Economisch Platform, de EVV- en IVV-vrouwenwerking, …

Missie

 • ACV Gender verbindt en versterkt werknemers, ongeacht hun genderidentiteit.
 • We nemen het voortouw in het bewust maken van genderongelijkheden en in het creëren van gelijke kansen en gelijke rechten.
 • We doorbreken stereotypen en scheppen ruimte voor keuzemogelijkheden.
 • We streven naar een samenleving waarin waardering en respect voor elk individu een evidentie is.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.