banner - wordsjabloon (19)
ACV Brussel/Vlaams Brabant
Bruxelles

VERBONDSPROPAGANDIST JONGEREN (M/V)

Het ACV is een sterke syndicale beweging sinds meer dan 130 jaar. Ze is uitgegroeid tot een invloedrijke en gerespecteerde sociale partner en een organisatie gekend voor haar diensten. Samen met 3.000 collega's en 80.000 militanten werkt het ACV elke dag aan de belangen van 1,6 miljoen leden. Onze verbondspropagandisten zorgen dagelijks voor het doorgeven van kennis omtrent het syndicale project, de politieke, economische en sociale ontwikkelingen.

WIJ ZOEKEN

Voor de regio Brussel zijn wij op zoek naar een VERBONDSPROPAGANDIST JONGEREN (M/V).

Functie:

- Begeleiden en mobiliseren van jonge ACV militanten, het ACV onder de aandacht van jongeren brengen, ontwikkelen en organiseren van syndicaleacties voor studenten, het ACV vertegenwoordigen in verschillende vergaderingen en werkgroepen

- Projecten organiseren binnen het kader van de permanente vorming voor militanten, vormingen geven aan militanten of spreker zijn tidens interne en externe vormingsmomenten

- Begeleiden en mobiliseren van militanten van een lokale afdeling, ontwikkelen van nabijheidacties teneinde een eisenbundel van de militanten te ondersteunen.

JE COMPETENTIES

- Omgevings- en organisatiegevoeligheid: het aanvoelen, inzien en doorzien van een bepaalde context, van politieke, economische, sociale en breed maatschappelijke ontwikkelingen en het promoten van het syndicale project

- Communicatieve vaardigheden: geven van duidelijke informatie, heider en verstaanbaar informatie en standpunten verduidelijken, kan de aandacht vasthouden

- Overtuigingskracht en mobiliseren: overtuigd zijn van de zaak en dit uitsralen, onderbouwen van standpunten, kunnen motiveren en activeren van individuen en groepen

- Plannen en organiseren: opdrachten en initiatieven structureren rekening houdende met objectieven, tijdpad en de te behalen resultaten, tijdig anticiperen en zorgen voor de vereiste aanpassingen of bijsturingen bij onverwachte ontwikkelingen of nieuwe prioriteiten

- Samenwerkingsgericht handelen: zich actief inzetten om samen met anderen het gewenste doel en resultaten te behalen, samenwerken met centrales en andere diensten

- Vaktechnische kennis: kennis van vormingstechnieken, kennis van multimedia en sociale media, een excellente actieve kennis van het Nederlands en actieve kennis van het Frans

PROFIEL

Diploma - Andere

- Bij voorkeur woonachtig in de regio Brussel

- In bezit van rijbewijs B is pluspunt

- Bereidheid tot avond en weekendwerk

ONS AANBOD

- Een boeiende en zinvolle job met veel contacten, je werkt autonoom en in teamverband- Mogelijkheden tot het volgen van vormingen

- Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden: naast en degelijk basisloon bieden we je belangrijke aanvullende voordelen- Voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur

- Plaats tewerkstelling: Pletinckxstraat 19 - 1000 Brussel

GEÏNTERESSEERD?

Geïnteresseerd? 

Indien je wenst te worden uitgenodigd voor de selectieproeven, maak je gemotiveerde kandidatuur met CV over aan de personeelsdienst, Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel (Select.BHVL@acv-csc.be)

Personalization