ACV Puls

Vakbondsverantwoordelijke West-Vlaanderen

Met zijn 300.000 leden is ACV Puls de grootste centrale van het ACV. Door werknemers te verbinden, te organiseren en te versterken werken we aan kwaliteitsvolle jobs en werkplezier. 
ACV Puls streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we eenieder uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature. Kandidaturen worden gedurende 2 jaar bewaard in onze werfreserve. Met vragen over privacy kan je terecht bij dpo@acv-csc.be

JE COMPETENTIES

 • Plannen en organiseren
 • Begeleiden en coachen
 • Oplossingsgericht denken en handelen
 • Overtuigen en onderhandelen
 • Visie ontwikkelen en strategisch handelen
 • Goed communiceren
 • Aanpassen en flexibel zijn
 • Bekend zijn met de werking van ACV Puls

PROFIEL

Je bent een dynamische persoonlijkheid, sociaal bewogen en communicatief vaardig. Je bent het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor militanten en leden. Zij kunnen bij jou terecht met hun vragen. Je brengt groepen militanten samen om samen met hen problemen op het werk aan te pakken. Je formuleert helder standpunten en argumenten. Je onderhandelt met werkgevers. Je mobiliseert graag groepen en treedt op als stuwende kracht wanneer acties nodig zijn. Dit vraagt organisatievermogen en een grote beschikbaarheid (ook voor avond- en weekendwerk). 

ONS AANBOD

 • Voltijds contract onbepaalde duur
 • Loonklasse 10
 • Een zinvolle job: je krijgt de kans om elke dag mensen te helpen en op te komen voor een democratische, rechtvaardige en solidaire samenleving.
 • Een boeiende job met veel contacten. Je werkt zelfstandig en in teamverband.
 • Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden: naast een degelijk basisloon bieden we je belangrijke aanvullende voordelen, waaronder een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, arbeidsduurverminderingsdagen, telewerk, …enz.
 • Professionele ontplooiing: Je job is afwisselend en creatief. Je wordt ondersteund met vorming en opleiding. 

GEÏNTERESSEERD?

Contacteer Vera Lanckmans, verantwoordelijke personeelsdienst ACV Puls, Sudermanstraat 5 te 2000 Antwerpen Tel 03 220 87 06. Solliciteer vóór 7 januari 2022 met motivatiebrief en CV via e-mail: vacatures.acv-puls@acv-csc.be

Personalization