Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Vormingswerker

Pexels - thisisengineering

WIJ ZOEKEN

 • Samen met je collega’s werk je een opleidingsaanbod uit voor militanten, leden en niet-leden van het ACV o.a. over de bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) en/of comité preventie en bescherming op de werkvloer (CPBW), sociale vaardigheden, actualiteit, syndicale thema’s … 
 • Je geeft vorming, training en opleiding aan militanten, leden en niet-leden van het ACV met het doel hun sterk te maken in hun rol als werknemersvertegenwoordiger. 
 • Je analyseert de economische en financiële informatie (EFI) van de ondernemingen en organisaties. Je analyse is van die aard dat deelnemers goed geïnformeerd zijn over de EFI van hun werkgever om hierover in gesprek te kunnen treden met hun werkgever in de ondernemingsraad.
 • Je neemt deel aan vergaderingen en je vertegenwoordigt De Vormers in een aantal externe en interne werkgroepen. 
 • Je syndicaal engagement is groot. Je werkt mee aan syndicale acties en initiatieven om de brede bevolking te informeren en te sensibiliseren. Als het nodig is ook ’s avonds en in het weekend.

 

De Vormers vzw is een socio-culturele vormingsorganisatie. We versterken werknemers en werknemersvertegenwoordigers met kennis en vaardigheden waardoor ze meer zeggenschap verwerven over hun werk- en leefomstandigheden. We doen dat vanuit ons streven naar een rechtvaardige samenleving en de overtuiging dat mensen zo ten volle kunnen deelnemen aan de maatschappij en zelf bijdragen aan de oplossingen voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Bij al onze activiteiten staan fijne ontmoetingen en kwaliteitsvol leren centraal. We staan daarbij met onze beide voeten tussen de mensen en in de samenleving. 


JE COMPETENTIES

 • Je bent didactisch vaardig. Je weet de aandacht van de militanten vast te houden tijdens de vorming. Je zorgt voor voldoende afwisseling in werkvormen en staat open voor input en uitwisseling van de groep. 
 • Je bent een coach voor de militanten, zowel in groep als individueel. Je stimuleert hen om opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in hun onderneming omdat je ervan overtuigd bent dat mensen groeien door het delen van ervaringen.
 • Je bent communicatief sterk: duidelijk, verstaanbaar, begrijpbaar maar ook inspirerend, enthousiast en overtuigend. Je werkt met voorbeelden uit de praktijk, ervaringen die je zelf hebt opgedaan, je taalgebruik pas je aan aan de groep, je spreekt op een heel natuurlijke manier.
 • Je bent sociaal vaardig; je maakt gemakkelijk contact met andere mensen, je kan je inleven in de leefwereld van anderen en hiermee rekening houden in je handelen. 
 • Je werkt planmatig en georganiseerd aan je opdrachten om de beoogde doelstellingen te kunnen bereiken. Je vorming/EFI is goed voorbereid zodat je de inhoud kan overbrengen aan de militanten. 
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn je tweede natuur. Je kan vlot inspelen op veranderende werkomstandigheden, opdrachten en verantwoordelijkheden. Een collega die ziek wordt, wisseling tussen digitale en fysieke vorming, een extra project waar ondersteuning nodig is … 
 • Je bent leergierig: je leert in functie van nieuwe ontwikkelingen, je doet aan zelfstudie, volgt vorming. Het socio-economisch nieuws volg je op de voet en weet je te integreren in je vorming.
 • Je hebt kennis hebben van vormings- en presentatietechnieken en bent vlot met multimedia. Je wil werken met de hedendaagse technieken zoals Canva, Kahoot, Mentimeter, Powerpoint en Excel.

PROFIEL

Je staat met goesting voor groepen en draagt kennis en vaardigheden op een enthousiaste en creatieve manier over aan vrijwilligers/militanten zodat zij met een ruime bagage op de werkvloer en in de samenleving staan. Je hebt een hart voor de vakbond, waarden als solidariteit en rechtvaardigheid vind je vanzelfsprekend. Je bent vertrouwd met de socio-economische realiteit van de werkvloer en kan deze ook plaatsen binnen een bredere maatschappelijke context. Je kan deze ook verstaanbaar vertalen naar militanten (in de eerste plaats) en naar leden.


ONS AANBOD

 • Een zinvolle en boeiende job met veel diverse contacten.
 • Opleiding en begeleiding op de werkvloer om jezelf te ontplooien tot een top-vormer.
 • Je maakt deel uit van een gedreven en dynamisch team dat je met open armen zal ontvangen.
 • Je werkt zowel in teamverband als autonoom. Je kan je eigen accenten leggen in je job.
 • Voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur. 
 • Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden met o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, dienstwagen.

GEÏNTERESSEERD?

Je kan solliciteren tot uiterlijk vrijdag 1 december 2023. Stuur je motivatiebrief en cv per e-mail aan personeelsdienst.acvlimburg@acv-csc.be t.a.v. Sarah Winters. Geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een praktische proef en een gesprek op maandag 18 december 2023 in Hasselt. Bij een positief resultaat volgt een assessment bij een extern bureau op donderdag 21 december of vrijdag 22 december 2023.

Inlichtingen over de inhoud van de functie kan je verkrijgen bij Hanne Jacobs, diensthoofd De Vormers Limburg , via e-mail naar hanne.jacobs@acv-csc.be.

De Vormers streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit. Daarom nodigen we iedereen uit die zich herkent in de bovenvermelde competenties om te solliciteren voor de functie. 

Onze organisatie heeft een samenwerking met het ACV voor het beheer van personeelsgegevens. De gegevens van sollicitanten worden daarom bij beide organisaties verwerkt, conform de toepasselijke wetgeving inzake de gegevensbescherming, met name GDPR. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om informatie te verzamelen met het oog op een eventuele tewerkstelling binnen onze organisatie. Ze worden maximaal twee jaar bewaard. Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Hiervoor kan je contact opnemen met dpo@acv-csc.be.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.