Vacatures
Confederatie
Schaarbeek

Stafmedewerk(st)er Dienst onderneming

Samen met 3.000 collega’s en 80.000 militanten werkt het ACV elke dag aan de belangen van 1,6 miljoen leden. Door hun belangen te behartigen op het gebied van werk, inkomen en werkloosheid. Door persoonlijke service. Door goede cao’s af te sluiten. Door te werken aan rechtvaardige en faire oplossingen voor de problemen van alledag. In overleg als het kan, in actie als het moet

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoeken we op het ACV-Nationaal Secretariaat (Brussel) een: Stafmedewerk(st)er op de dienst onderneming.

WIJ ZOEKEN

Een stafmedewerk(st)er die zich focust op het thema arbeid en de link met milieu, klimaat, energie, circulaire economie, rechtvaardige transitie in de vakbondsverwerking op ondernemingsniveau.

We verwachten van jou dat:

 • je informatie en campagnes uitwerkt en sensibiliseert rond deze thema’s voor de vakbondswerking op ondernemingsniveau
 • je technische discussies rond deze thema’s toegankelijk maakt voor ondernemingsmilitanten
 • je artikels, brochures, vormingscursussen en webinars voor militanten met betrekking tot deze thema’s geeft
 • je het netwerk van deskundigen en geïnteresseerden rond deze thema’s verder uitbouwt en coördineert
 • je vaktechnische adviezen geeft aan vakbondsmedewerkers en -militanten met betrekking tot deze materies
 • je meewerkt aan de visievorming en standpuntbepaling van het ACV rond deze thema’s
 • je in samenspraak met collega’s van de andere vakbonden, afspraken maakt met en rapporteert aan de bevoegde instanties (Vlaams, federaal, Europees) over uit te voeren projecten
 • je functioneert binnen een team dat zich focust op het thema van welzijn op het werk en dat je hierbinnen op termijn ook taken uit kan opnemen

JE COMPETENTIES

 • sterke interesse voor en goede kennis van de thema’s arbeid, milieu, klimaat, energie, circulaire economie, rechtvaardige transitie
 • vaardigheden in het ontwikkelen van voorstellen van intern beleid en in het ondersteunen van vakbondsmedewerkers en -militanten
 • brede sociaaleconomische belangstelling en interesse, maatschappelijk engagement, zich herkennen in doelstellingen van de vakbeweging
 • votte pen en presentatievaardigheden
 • zin voor initiatief, kunnen werken in teamverband 

PROFIEL

 • kennis van de milieureglementering, vorming als milieucoördinator , en kennis van de vakbondswerking komt zeer goed van pas.  Een wetenschappelijk vooropleiding is een pluspunt
 • goede communicatieve eigenschappen en didactische vaardigheden
 • goed synthetisch vermogen
 • goede kennis Frans, Engels
 • vertrouwd zijn met informatica-toepassingen (Word, Excel, Outlook, Sharepoint, Onenote)

ONS AANBOD

 • een uitdagende job in een krachtige leeromgeving
 • een aantrekkelijk loon met doorgroei- en opleidingsmogelijkheden
 • extralegale voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,…
 • mogelijkheid om te telewerken

GEÏNTERESSEERD?

Je kan solliciteren tot uiterlijk 19 november 2020 bij Jo Eelen, t.a.v. HR-dienst, Tel. 02 244 32 00, liefst via e-mail vacatures@acv-csc.be

Bekijk de vacature Stafmedewerk(st)er Dienst onderneming in pdf.

Het ACV streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we eenieder uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

Door te solliciteren voor deze functie geeft u ons de toestemming om de persoonsgegevens die u ons bezorgt in het kader van deze kandidatuur, te verwerken. Uw gegevens worden enkel gebruikt om uw sollicitatie te evalueren met het oog op een mogelijke aanwerving. Ze worden maximaal 2 jaar bewaard. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Gelieve contact op te nemen met dpo@acv-csc.be om deze rechten uit te oefenen.

Personalization