Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Medewerker telefonie en infopunt

Vacature telefonie banner 920x246

Pexels - Mart Production

WIJ ZOEKEN

ACV Limburg is op zoek naar collega’s die het eerste aanspreekpunt willen zijn voor onze leden.
   

Samen met 3.000 collega’s en 80.000 militanten werkt het ACV elke dag aan de belangen van zijn 1,6 miljoen leden. Arbeider, bediende, flexi-jobber, deeltijds- of voltijdswerkend, werkzoekend, arbeidsongeschikt … het ACV is er voor iedereen. Hoe komen we op voor de belangen van al deze mensen? Door te luisteren naar onze leden, door kritische vragen te stellen aan het beleid, door actie te voeren op het terrein, door goede loon- en arbeidsvoorwaarden af te sluiten en door een persoonlijke service. 


JE COMPETENTIES

Je bent communicatief sterk. Je spreekt duidelijk en verstaanbaar. Je kan moeilijke materie op een eenvoudige, duidelijke en begrijpbare manier overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk.

Je kan goed luisteren. Daarbij stel je verduidelijkende vragen om de vraag van de beller of de bezoeker helder te krijgen. 

Je kan in een verhaal onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en een gesprek op een vriendelijke manier afronden.

Je bent flexibel. De afwisseling tussen telefonie, e-mail, chat, infopunt is voor jou een meerwaarde. 

Je hebt een groot leervermogen. Permanent bijscholen is essentieel om op de hoogte te blijven van de wetgeving en de regelgeving.

Je hebt een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring. Kennis van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht is een pluspunt.

PROFIEL

Je staat in voor de eerstelijnsdienstverlening aan onze ACV-leden. Je beantwoordt enerzijds vragen die binnenkomen op ons Contactcenter (telefonie, e-mail, chat) en anderzijds vragen van ACV-leden die zich aanmelden op het ACV-Infopunt.

Je informeert en adviseert onze leden. Je geeft basisinformatie over de rechten en plichten in het kader van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Thema’s zijn onder andere werkloosheid, ziekte-uitkeringen, arbeidsongevallen, wettelijke vakantiedagen, klein verlet, tijdskrediet, pensioen …

Je maakt een afspraak voor onze ACV-leden wanneer blijkt dat de vraag complex is.

Je verwijst onze ACV-leden door naar de juiste dienst. Het ACV is een grote organisatie, je helpt onze leden hierin hun weg te vinden.

ONS AANBOD

Een zinvolle job: Je krijgt de kans om elke dag mensen vooruit te helpen.

Een boeiende job: Je hebt veel contacten met interne diensten en inhoudelijke afwisseling.

Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden: Het betreft een voltijdse functie (36-urenweek te presteren op 4,5 dag) met de mogelijkheid tot thuiswerk na een inwerkperiode. Een degelijk basisloon met aanvullende voordelen zoals een hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding …

Professionele ontplooiing: Bij de start volg je een intensief opleidingstraject. Ook daarna is het volgen van opleidingen een must. 

Tewerkstellingsplaats: Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt (tegenover het station) en een ACV-Infopunt bij jou in de buurt.

GEÏNTERESSEERD?

Je hebt tot en met 31 mei 2024 de tijd om ons te overtuigen om jou uit te nodigen voor de tweede ronde. Je motivatiebrief en cv bezorg je aan: personeelsdienst.acvlimburg@acv-csc.be

De eerste selectie gebeurt op basis van je motivatie en cv. Na de eerste selectie volgt een schriftelijke proef en selectiegesprek. Bij een positief gesprek volgt een assessment bij een extern selectie bureau (datum te bepalen in overleg). Een gunstig advies is noodzakelijk voor de aanwerving

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met: 


ACV Limburg streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit. Daarom nodigen we iedereen uit die zich herkent in de bovenvermelde competenties om te solliciteren voor de functie.

De verwerking van de gegevens van sollicitanten gebeurt conform de toepasselijke wetgeving inzake de gegevensbescherming, met name GDPR. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om informatie te verzamelen met het oog op een eventuele tewerkstelling binnen onze organisatie. Ze worden maximaal 2 jaar bewaard. Je hebt het recht om jouw gegevens in te kijken, te wijzigen en te verwijderen. Hiervoor kan je contact opnemen met dpo@acv-csc.be.