20210107_stafmedewerker VCWV-AWV
Confederatie
Schaarbeek

Stafmedewerker Kwaliteit AWV-VCWV

Ateliers voor werknemersvorming is de socio-culturele organisatie die de vorming voor nieuwe ACV-militanten organiseert. Ateliers brengt militanten samen in leergroepen, waar door ontmoeting en uitwisseling individueel engagement groeit naar zeggenschap en maatschappelijke verandering.

VCWV (Vlaams Centrum voor Werknemersvorming) biedt leeractiviteiten aan voor werknemers die actief zijn in de syndicale dienstverlening. De focus ligt op het verwerven en up-to-date houden van sociaaljuridische kennis. Daarnaast kunnen werknemers er ook terecht voor basistrainingen waarmee ze hun dienstverlenende vaardigheden kunnen aanscherpen.

Om de vorming voor de syndicale vertegenwoordigers en het personeel van het ACV verder uit te bouwen zoeken we voor de vormingsvzw’s Ateliers voor Werknemersvorming (AWV) en Vlaams Centrum voor Werknemersvorming (VCWV) een: Stafmedewerker Kwaliteit (m/v) AWV-VCWV 

Je werkt de administratieve beheersprocessen rond het vormingswerk voor de 2 nieuwe vzw’s van het ACV verder uit rekening houdend met de reglementeringen ( VOV, BEV en decreet sociaal cultureel werk). We verwachten dat je nieuwe kwalitatieve beheersprocessen uittekent volgens de principes van het QFOR WSE-label. Je ondersteunt hierbij de medewerkers en verantwoordelijken op inhoudelijk en methodisch vlak. Je  gaat planmatig en resultaats-, veranderings- en mensgericht te werk.


WIJ ZOEKEN

 • Taken Kwaliteitsbewaking en -beheer:
  • In samenwerking met de coördinator en interne en externe experten een kwaliteitsbeheer uitwerken conform de wetgeving;
  • Contacten leggen met overheidsadministraties ifv rapportering.  Volgen van informatiesessies;
  • De implementatie van de verschillende labels van het kwaliteitsdecreet waarborgen in de dagelijkse werking en zonodig de werking bijsturen;
  • Organisaties ondersteunen in het voldoen aan de kwaliteitsvereisten;
  • (Werk)processen op punt zetten en opvolgen;
  • Informeren, sensibiliseren, motiveren en beschikbaar zijn voor vragen en advies.
 • Rapportering:
  • Uniforme rapportering naar alle stakeholders (incl. overheid);
  • Administratieve registratie- en rapporteringsprocessen volgen, monitoren en bijsturen waar nodig;
  • Financiële processen volgen: in overleg met boekhouding en interne audit de financiële afspraken opvolgen en bijsturen waar nodig, ondersteuning bij opmaak van budgetten en opvolging ervan;
  • Databeheer interne werking in nauwe samenwerking met secretariaatsmedewerkers : coachen en begeleiden van administratieve collega’s in de opvolging van de kwaliteitsprocessen; 
 • Beleidsondersteunend werk:
  • Ondersteunen van de organisaties in het opstellen van een beleidsplan: proces van screening , ontwikkelen en implementeren in een duurzame werkvorm;
  • Advies verlenen aan organisaties over het (juridische) kader waarbinnen de activiteiten georganiseerd worden;
  • Wetgeving en implementatie VOV, BEV en decreet sociaal-cultureel werk opvolgen, advies verlenen aan partners bij vragen;
  • Netwerk opbouwen en onderhouden met interne en externe stakeholders.

JE COMPETENTIES

 • Analytisch denkvermogen
 • Luistervaardig en empathisch, zoeken naar verbinding;
 • Vertalen van opleidingsnoden en maatschappelijke uitdagingen naar concrete beleidsplannen;
 • Zelfstandig en resultaatsgericht werken door doelstellingen en te bereiken competenties correct te onderschrijven;
 • Beslissingen nemen en knopen kunnen doorhakken;
 • Oog voor het detail zonder het overzicht te verliezen;
 • Schriftelijke en mondelinge communicatie: Juridische en beleidsteksten kunnen interpreteren en deze kunnen vertalen naar verschillende doelgroepen toe (organisaties, verantwoordelijken HR en VTO, cursisten, overheid, stakeholders);
 • Gestructureerd en punctueel werken volgens geijkte processen;
 • Samenwerken vanuit een tweede lijnspositie met eerste lijnscollega’s in de organisaties.

PROFIEL

 • Kennisniveau master of gelijkwaardig door ervaring;
 • Correct en efficiënt gebruik van office 365: Word, Excel (doorgedreven kennis  draaitabellen, samenvoegen van gegevens), Teams, SharePoint, ..;
 • Zich herkennen in de missie en visie van AWV, VCWV en ACV.
 • Relevante ervaring met het beheer van kwaliteitsprocessen.

ONS AANBOD

 • Een uitdagende job in een krachtige leeromgeving;
 • Een aantrekkelijk loon met doorgroeimogelijkheden; relevante ervaring wordt gehonoreerd;
 • Extralegale voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, mobiliteitspremie, maaltijdcheques,…;
 • Na de inwerkperiode is er de mogelijkheid om te telewerken.

GEÏNTERESSEERD?

Je kan solliciteren tot uiterlijk 12 maart 2021 bij Jo EELEN, t.a.v. HR-dienst ACV, Tel. 02 244 32 00, liefst via e-mail:  vacatures@acv-csc.be.

Bekijk de vacature Stafmedewerker Kwaliteit AWV-VCWV in pdf.
 
Het ACV streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we iedereen uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

Door te solliciteren voor deze functie geeft u ons de toestemming om de persoonsgegevens die u ons bezorgt in het kader van deze kandidatuur, te verwerken. Uw gegevens worden enkel gebruikt om uw sollicitatie te evalueren met het oog op een mogelijke aanwerving. Ze worden maximaal 2 jaar bewaard. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Gelieve contact op te nemen met dpo@acv-csc.be om deze rechten uit te oefenen.

Personalization