Vacatures
Confederatie
Schaarbeek

Stafmedewerker ledendata-analist voor de ledencel

Samen met 3.000 collega’s en 80.000 militanten werkt het ACV elke dag aan de belangen van 1,6 miljoen leden. Door hun belangen te behartigen op het gebied van werk, inkomen en werkloosheid. Door persoonlijke service. Door goede cao’s af te sluiten. Door te werken aan rechtvaardige en faire oplossingen voor de problemen van alledag. In overleg als het kan, in actie als het moet.

WIJ ZOEKEN

Een stafmedewerker voor het analyseren en rapporteren van interne data rond leden, ledenbeweging en hun kenmerken:

 • Je analyseert onze huidige ledendata met het oog op beleidsrelevante inzichten rond ledenbeweging, instroom en uitstroom.
 • Je vertaalt je analyse in goed gestoffeerde samenvattende rapporten op maat van onze deelorganisaties en doelgroepwerkingen.
 • Je verkent beschikbare relevante databanken buiten het ACV met gegevens over leden en niet-leden en gebruikt deze in je analysewerk.
 • Je werkt mee aan het opzetten van tevredenheidsonderzoeken en behoefteonderzoeken en het verwerken van de resultaten.
 • Je werkt samen met andere collega’s mee aan gefundeerde adviezen en beleidsaanbevelingen rond ledenzorg en ledenwerving.

JE COMPETENTIES

 • Je bent door opleiding of ervaring goed vertrouwd met technieken van data-analyse en statistiek, een kei in excel, je hebt een goede kennis van andere data-analyse programma’s, en enige ervaring in het werken met complexe databanken.
 • Je hebt goede analytische vaardigheden om zelfstandig in grote databanken op zoek te gaan naar beleidsrelevante kenmerken en trends.
 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden en mondeling presentatie-skills in je moedertaal en beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.
 • Je ondersteunt collega’s van andere stafdiensten in het ACV, werkt servicegericht en bent een teamspeler.
 • Je kan je inpassen in een grote organisatie en in een evoluerende arbeidsorganisatie.

PROFIEL

 • Bachelor/master/postgraduaat met in je opleiding een substantieel pakket aan data-analyse, statistiek of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je werkt in een tweetalige omgeving en beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.
 • Je vindt het fijn om te werken voor een sociaal geëngageerde organisatie.

ONS AANBOD

 • Interessant en afwisselend werk.
 • Uitdagende projecten in een grote non-profitorganisatie die elke dag werkt aan rechtvaardige oplossingen voor werkzoekenden, werknemers en freelancers.
 • Voortdurend bijleren on-the-job en via gespecialiseerde opleidingen.
 • Een zeer volledig loonpakket met extralegale voordelen (o.m. groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, tweetaligheidspremie, …).
 • Een boeiende job waarbij je met alle facetten van de vakbeweging in aanraking komt.
 • Na de inwerkperiode is er de mogelijkheid om te telewerken.
 • Voor onmiddellijke indiensttreding.

GEÏNTERESSEERD?

Je kan solliciteren tot uiterlijk 01/12/2021 bij Jo Eelen, t.a.v. HR-dienst, Tel. 02 244 32 00, liefst via e-mail: vacatures@acv-csc.be.

Bekijk de vacature stafmedewerker ledendata-analist voor de ledencel in pdf.

Het ACV streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we eenieder uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

Door te solliciteren voor deze functie geeft u het Nationaal Secretariaat van het ACV de toestemming om de persoonsgegevens die werden bezorgd in het kader van deze kandidatuur, te verwerken. Uw gegevens worden enkel gebruikt om uw sollicitatie te evalueren met het oog op een mogelijke aanwerving. Ze worden maximaal 2 jaar bewaard. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Gelieve contact op te nemen met dpo@acv-csc.be om deze rechten uit te oefenen.

Personalization