ACV BIE (Bouw – Industrie & Energie)

Klachtenbehandelaar - Sociaal juridisch medewerker bij ACVBIE Brussel (voltijds)

Samen met 200 collega’s en 8500 militanten werkt ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) elke dag aan de belangen van 265.000 leden op het gebied van werk, veiligheid en inkomen. Door persoonlijke service. Door goede cao’s af te sluiten. Door te werken aan rechtvaardige en faire oplossingen voor de problemen van alledag. In overleg als het kan, in actie als het moet.

WIJ ZOEKEN

Een klachtenbehandelaar - sociaal juridisch medewerker voor onze zone Brussel - Vlaams-Brabant (met als eerste tewerkstellingsplaats Brussel) met als taken:

 • Een klantvriendelijk onthaal van leden.
 • De inhoudelijke behandeling van de klachtendossiers arbeidsrecht van onze leden en de dossiers van het fonds voor bestaanszekerheid.
 • Telefonische ondersteuning.
 • De administratieve ondersteuning binnen het beroepsverbond.
 • Actieve deelname aan de syndicale werking en activiteiten van het beroepsverbond.

JE COMPETENTIES

 • Perfecte kennis van het Frans, kennisniveau B1 (Europass) van het Nederlands.
 • Vaktechnische kennis en expertise (wetgeving en procedures) meer in het bijzonder een goede kennis van het arbeidsrecht voor bedienden.

PROFIEL

 • Oplossingsgericht denken en handelen.
 • Informatie kunnen verwerken, analyseren en structureren.
 • Oordeelsvermogen en besluitvaardigheid.
 • Communicatieve vaardigheden met in het bijzonder onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht.
 • Empathie.
 • Plannen en organiseren.
 • Veerkracht en zelfsturing.
 • Leer- en ontwikkelingsgerichte attitude.

ONS AANBOD

 • Een uitdagende job in een krachtige leeromgeving.
 • Een aantrekkelijk loon met doorgroeimogelijkheden.
 • Extralegale voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,…

GEÏNTERESSEERD?

Contacteer theo.derijck@acv-csc.be (verantwoordelijke) voor meer informatie. Je kan solliciteren tot uiterlijk 30 september 2020 via BIE.select@acv-csc.be.

Door te solliciteren voor deze functie geef je ACVBIE de toestemming om de persoonsgegevens die werden bezorgd in het kader van deze kandidatuur, te verwerken. Je gegevens worden enkel gebruikt om uw sollicitatie te evalueren met het oog op een mogelijke aanwerving. Ze worden maximaal 2 jaar bewaard. Daarnaast heb je het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Gelieve contact op te nemen met dpo@acv-csc.be om deze rechten uit te oefenen.

Personalization