foto voor bij vacature jongerenverantwoordelijke webinstellingen
ACV Puls
Antwerpen

Jongeren-coördinator en Sectorcommunicator Industrie (vast / voltijds / halftijds)

Met bijna 300.000 leden is ACV Puls de grootste centrale van het ACV. Door werknemers te verbinden, te organiseren en te versterken werken we aan kwaliteitsvolle jobs en werkplezier.

WIJ ZOEKEN

ACV Puls streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Kandidaturen worden gedurende 2 jaar bewaard in onze werfreserve. Met vragen over privacy kan je terecht bij dpo@acv-csc.be

JE COMPETENTIES

 • Je detecteert noden, werkt een aanbod uit of zet aan tot actie en samenwerking
 • Je bent vertrouwd met moderne digitale communicatiemiddelen
 • Je bent positief ingesteld  
 • Je denkt creatief en innovatief
 • Je werkt doel- en resultaatgericht 
 • Je kan goed organiseren en plannen
 • Je bent sociaal en syndicaal bewogen
 • Je kan goed samen werken  

PROFIEL

 • Je voelt aan wat bij jongeren leeft en weet hen aan te spreken
 • Je kan verbindend communiceren en wervend organiseren
 • Je bouwt participatief aan trajecten wervend organiseren met focus op jongeren en volgt op met het team wervend organiseren
 • Je organiseert, begeleidt en coördineert de jongerenwerking in ACV Puls   
 • Je zet in op maatwerk en kan diversifiëren in projecten voor meer werkgeluk
 • Je ondersteunt het vakbondswerk in de industrie en verzorgt de communicatie  
 • Je werkt samen met collega’s en militanten van de industriesectoren en neemt deel aan overleg
 • Je professionaliseert de sectorcommunicatie en tilt deze naar een hoger niveau
 • Je verbetert de digitale communicatie en maakt onze organisatie zichtbaarder
 • Je kan goed en snel schrijven
 • Je verzorgt publicaties en sociale media ter ondersteuning van de industriesectoren
 • Je werkt proactief en zelfstandig 

ONS AANBOD

 • Kantoor in Antwerpen  
 • Een vast voltijds contract voor het geheel of halftijds contract voor jongerencoördinator of sectorcommunicator industrie
 • Een zinvol engagement
 • Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden
 • Professionele ontplooiing

GEÏNTERESSEERD?

Contacteer Vera Lanckmans, verantwoordelijke personeelsdienst ACV Puls, Sudermanstraat 5 te 2000 Antwerpen
Tel: 03 220 87 06.

Solliciteer vóór 20 november 2020 met motivatiebrief en CV via e-mail: vacatures.acv-puls@acv-csc.be 

Personalization