Vacatures
Confederatie
Schaarbeek

Algemeen verantwoordelijke programmabeheer ACV-CSC International

Samen met 3.000 collega’s en 80.000 militanten werkt het ACV elke dag aan de belangen van 1,6 miljoen leden. Door hun belangen te behartigen op het gebied van werk, inkomen en werkloosheid. Door persoonlijke service. Door goede cao’s af te sluiten. Door te werken aan rechtvaardige en faire oplossingen voor de problemen van alledag. In overleg als het kan, in actie als het moet.

WIJ ZOEKEN

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoeken we op het ACV-Nationaal Secretariaat (Brussel) een:

Algemeen verantwoordelijke programmabeheer ACV-CSC International

ACV-CSC International is een vzw opgericht door de Belgische vakbond ACV-CSC.  De vzw omkadert  vakbondsprogramma’s die sinds 2003 worden medegefinancierd door DGD binnen het kader van ontwikkelingssamenwerking.  Vakbondspartners in het Zuiden worden ondersteund voor het ontwikkelen van capaciteitsversterkende initiatieven, ten voordele van meer sociale rechtvaardigheid voor alle werknemers in het Zuiden.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Coördinatie van de ontwikkeling van een resultaatsgericht en duurzaamheidsbevorderend programmabeheer (PM&E), en versterking van capaciteiten voor de toepassing ervan door continentale verantwoordelijken van ACV-CSC International en partnerorganisaties in het Zuiden.
 • Opvolging van actualiteiten en richtlijnen m.b.t. PM&E vanwege DGD, de federaties van Belgische Niet-Gouvernementele Actoren (NGA), het Trade Union Development Coordination Network (TUDCN), en het platform Waardig Werk, en deelname aan activiteiten en initiatieven ter beïnvloeding van het beleid van deze instellingen en platformen.
 • Coördinatie van de opmaak van programmadossiers en onderhouden van communicatie met donoren (inzonderheid DGD);
Daarnaast verzorg je ad hoc ook andere (interne en externe) taken en vertegenwoordigingen in het licht van de wijdere, meer diverse opdracht van de vzw.

JE COMPETENTIES

 • Kennis, kunde en ervaring op het vlak van (coördinatie en toepassing van) cyclisch programmabeheer (PM&E/PCM) in het kader van ontwikkelingssamenwerking – vooral in het kader van medefinanciering door DGD
 • Inzicht in financieel programmabeheer.
 • Goed zelfstandig kunnen werken, alsook in groepsverband.
 • Logisch, analytisch en synthetiserend kunnen denken en werken.
 • Kennis, kunde en ervaring m.b.t. het faciliteren van vormingen of participatief groepswerk.
 • Ervaring met het aansturen van programmamedewerkers is een plus.

PROFIEL

Specifieke vereisten:

 • Grondige kennis van beide landstalen en van het Engels - zowel mondeling als schriftelijk ;  kennis van Spaans is een plus.
 • Interesse en kennis m.b.t. transversale thema’s van de programmawerking van ACV-CSC International – gender, milieu/klimaat en vorming.

Algemene vereisten:

 • Software voor tekstverwerking, rekenen, presenteren en communiceren vlot kunnen gebruiken (Microsoft office).
 • Sociale, communicatieve, organisatorische en redactionele vaardigheden.
 • Bereidheid om te reizen.
 • Interesse in het werken met en begeleiden van partnerorganisaties (vakbondspartners) in het Zuiden.
 • Interesse en kennis m.b.t. sociale bewegingen en vakbondswerk in België of elders is een plus.
 • Aansluiten bij de waarden van het ACV, en bereid zijn tot het uitdragen van die waarden.   

ONS AANBOD

 • Een uitdagende job in een krachtige leeromgeving;
 • Een aantrekkelijk loon met doorgroeimogelijkheden.
 • Een arbeidscontract van bepaalde duur voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging naar onbepaalde duur (4/5e is bespreekbaar).
 • Extralegale voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,…
 • Na de inwerkperiode is er de mogelijkheid om te telewerken.

GEÏNTERESSEERD?

Je kan solliciteren tot uiterlijk 11 oktober r 2021 bij Jo Eelen, t.a.v. HR-dienst, Tel. 02 244 32 00, liefst via e-mail: vacatures@acv-csc.be.

Bekijk de vacature Algemeen verantwoordelijke programmabeheer ACV-CSC International in pdf.

Het ACV streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we eenieder uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.
Door te solliciteren voor deze functie geeft u het Nationaal Secretariaat van het ACV de toestemming om de persoonsgegevens die werden bezorgd in het kader van deze kandidatuur, te verwerken. Uw gegevens worden enkel gebruikt om uw sollicitatie te evalueren met het oog op een mogelijke aanwerving. Ze worden maximaal 2 jaar bewaard. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Gelieve contact op te nemen met dpo@acv-csc.be om deze rechten uit te oefenen.


Personalization