Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

119.04 - Bier

Sectorale onderhandelingen in de voedingshandel: geen akkoord voor de zomer

©Shutterstock

Op donderdag 27 juni gingen de sociale partners van de voedingshandel zonder akkoord uit elkaar. De onderhandelingen liepen vast in een dovemansgesprek. Hopelijk brengt de zomer raad en komen we wel tot een akkoord wanneer de gesprekken hervat worden begin september.

Wat liep er fout?

  • Inzake koopkracht was het aanbod van de werkgevers sterk gelijklopend met het akkoord van 2017-2018: een loonsverhoging met 1,1% en een éénmalige bruto premie van 70 euro. Onze vraag of de werknemers zelf een invulling mochten geven aan deze premie in plaats van kiezen uit een lijst botste op een NJET. Onbespreekbaar. Dit zou leiden tot onderhandelingen op ondernemingsvlak, tot een “tweede loket”.
  • Werknemers krijgen voortdurend te horen dat ze langer, meer en flexibeler moeten werken. Wanneer wij willen praten over een sectoraal kaderakkoord rond werkbaar werk, krijgen we opnieuw een NJET. 
    De oplossing ligt volgens de werkgevers in het bestellen van een studie!!! Ze stelden ook voor om je eindejaarspremie om te zetten in extra verlofdagen. Dit houdt in dat je zelf de extra dagen verlof betaalt die je nodig hebt om te recupereren van een zware werkweek of om de balans werk-gezin in evenwicht te houden. Wij wensen een kaderakkoord dat de werkgevers aanzet om maatregelen uit te werken op maat van hun individueel bedrijf. In elk bedrijf moet kunnen gepraat worden over werkritme en stress op de werkvloer, balans werk-gezin, problematiek eindeloopbaan, integratie en begeleiding van jongeren, precaire contracten en interimarbeid.
  • De evolutie op de werkvloer gaat zeer snel: automatisering, digitalisering, e-commerce,… Politiek, werkgevers en werknemers zijn het eens dat vorming zeer belangrijk is. Deze eensgezindheid duurt slechts tot er moet gepraat worden over een concrete invulling. Wij zijn akkoord met de vraag van de werkgevers om duaal leren in te voeren in de sector omdat dit kansen biedt aan jongeren. Er moet echter ook vorming zijn voor de huidige werknemers en niet enkel in de grote bedrijven, maar ook in de KMO’s. Wij wensen dat de werknemers niet enkel geraadpleegd worden over eventuele vormingsplannen, maar ook actief betrokken worden bij de uitwerking ervan. Dit laatste is voor de werkgevers opnieuw onbespreekbaar.

Onze algemene indruk is dat de werkgevers afkerig zijn om de werknemers enige inspraak te geven via overleg in de onderneming. Ze gaan ervan uit dat de sociale vrede kan afgekocht worden met de schamele 1,1% loonsverhoging die de vorige regering heeft vastgelegd. Wij streven echter ook naar een kwalitatieve verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Wordt vervolgd in september…

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.