Publicaties

voedingshandel-NL

Nieuwsflash Voedingshandel, Februari 2018

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:

  • Loonindexering
  • Minimumlonen
  • Nacht en zondagarbeid in de e-commerce
  • Bestaanszekerheid
  • Tussenkomst in de verplaatsingskosten
  • Flexi-jobs nu ook mogelijk in de voedingshandel

Raadpleeg de Nieuwsflash Voedingshandel.

Personalization