ACV Voedingen Diensten waakt verder over jouw veiligheid en gezondheid

Bij het uitbreken van de coronacrisis stelden de sociale partners richtlijnen op die noodzakelijk waren om op een veilige manier aan het werk te blijven. De voedingsnijverheid is, als essentiële schakel in de voedselbevoorrading, immers steeds actief gebleven tijdens corona. Als vakbond hebben we begrip voor de economische toestand, maar de gezondheid en veiligheid van onze werknemers stellen wij steeds voorop.

In het kader van een geleidelijke afbouw van de lockdown-maatregelen, stelde de Hoge Raad voor de Preventie en Bescherming op het Werk onlangs een generieke gids op tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze gids biedt algemene maatregelen die de sectoren en elke werkgever kunnen verfijnen, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in een veilige en gezonde context. 

De veiligheids- en hygiënerichtlijnen die reeds eerder werden opgesteld door de sociale partners in de voedingsnijverheid, werden nu volledig afgestemd op de aanbevelingen uit de generieke gids. Dit resulteert in een sectorgids die alle geldende veiligheidsvoorschriften in de voedingsnijverheid bevat.  

De sociale gesprekspartners roepen de bedrijven op om in alle situaties de "richtlijnen social distancing in voedingsbedrijven" toe te passen in overleg met de interne overlegorganen.

Klik hier om de sectorgids voedingsnijverheid te raadplegen.

 

Personalization