voedingsindustrie-NL

Nieuwsflash Voedingsindustrie, Januari 2019

In deze Nieuwsflash vind je meer info over:

  • Loonindexering van 2,10 % op 1 januari 2019
  • Indexering premies op 1 januari 2019
  • Syndicale premie 145 euro
  • Verplicht medisch attest afgeschaft
  • Meer koopkracht, betere eindeloopbaan
  • Partnerschap "Beyond chocolate"

Raadpleeg de Nieuwsflash Voedingsindustrie.

Personalization