Corona-richtlijnen personeel stads- en streekvervoer

©Shutterstock

Maatregelen op onze voertuigen

 • We laten onze reizigers achteraan opstappen en houden de voordeur aan de stuurpost gesloten. Uitgezonderd voor de belbus.
 • We aanvaarden geen cash meer op onze voertuigen.
 • Aan de eindpunten vragen we aan onze chauffeurs om de achterdeuren open te doen zodat er lucht kan circuleren. Laat bijkomend de dakluiken open.
 • Indien de weersomstandigheden het toelaten wordt overigens geadviseerd om de dakluiken altijd open te houden.
 • Aan de externe partners die instaan voor de schoonmaak van de stuurposten is gevraagd extra aandacht te besteden aan de hygiëne en ontsmettende middelen te gebruiken.
 • Onze controleurs voeren geen ticketcontrole meer uit, maar focussen op de ondersteuning van klanten en chauffeurs op het terrein.

Wat kan je doen om besmetting te voorkomen?

 • Was indien mogelijk nauwkeurig en zo vaak mogelijk je handen met water en zeep. Als je geen water en zeep bij de hand hebt, gebruik dan alcoholgels.
 • Hoest/ nies eerder in je elleboog dan in je handen, als je deze niet onmiddellijk kunt wassen.
 • Gebruik eerder papieren zakdoeken dan stoffen zakdoeken, verzamel ze in een plastic zakje en werp dit waar mogelijk snel in de vuilnisbak.
 • Vermijd om je ogen, mond of neus aan te raken met de handen als ze niet proper zijn.
 • Zonder afbreuk te doen aan de collegialiteit, vermijd om elkaar een hand of een kus te geven.
 • Vermijd nauw contact met personen die griepsymptomen vertonen (hoest, niezen, koorts, …).
 • Blijf thuis als je ziek bent. Contacteer je huisarts telefonisch. Ga niet persoonlijk naar je arts.

Er worden alcoholgels ter beschikking gesteld voor de personeelsleden die niet gemakkelijk toegang hebben tot water en zeep om hun handen te wassen. Spreek je teamcoach aan indien je deze niet onmiddellijk terugvindt. De Besteldienst tracht alles te doen om ervoor te zorgen dat de voorraad constant aangevuld wordt. Let wel, wij worden – zoals iedereen – ook geconfronteerd met ernstige schaarste op de markt.

De eerste minister kondigde aan dat gebruikers van het openbaar vervoer verplicht worden om een mondmasker te dragen.
De Lijn verwacht van de chauffeurs dat ook zij van begin tot einde dienst een mondmasker zullen dragen.

Wat betreft handschoenen, wordt er negatief geadviseerd. Het gebruik van wegwerphandschoenen vraagt o.a. bijzondere procedures voor het aantrekken, uitdoen en verwijdering ervan. Het geeft een vals gevoel van veiligheid, geeft andere risico’s en geeft een verkeerd signaal naar de reizigers. Indien hierover niettemin andere richtlijnen zouden volgen van de overheden, gaan we die uiteraard onmiddellijk volgen. Zoals boven al aangegeven blijft goede handhygiëne en het vermijden van aanraken van aangezicht veel belangrijker in de bescherming tegen het virus.

Wat kan je zelf nog doen?

 • Kijk regelmatig naar de diverse communicatiekanalen, zoals schermen, kiosken en het intranet.
 • Bekijk zeker ook onze lijst van vaak gestelde vragen (FAQ’s) op het intranet. Die wordt regelmatig aangevuld met de nieuwe vragen en richtlijnen. Je vindt deze samen met heel wat andere nuttige info terug op een aparte intranetpagina.

Tijdelijke werkloosheid

De RVA wijzigde de procedure voor aanvragen tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september. Je moet vanaf nu een aantal extra stappen ondernemen. Lees hier wat je moet doen.

Wat gebeurt er intussen nog?

 • We volgen de situatie uur per uur op en volgen nauwgezet de richtlijnen van de bevoegde diensten en overheden.
 • We volgen de impact van alle opgelegde maatregelen op onze operaties nauwgezet op en schaven bij waar nodig.

Meer informatie?

Heb je specifieke vragen, neem dan contact op met preventiedienst@delijn.be of contacteer ons.

(bron: De Lijn)

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.