Oordeel rechtbank: De Lijn mag sociaal overleg niet beknotten

Zoals in een eerder bericht werd uitgelegd, spanden ACV en de andere vakbonden bij De Lijn een rechtszaak aan om de overlegstructuur die De Lijn voorstelde, teniet te doen.

Vorige week kregen alle partijen de kans om voor de arbeidsrechtbank hun pleidooi te houden.

Vandaag deed de rechtbank uitspraak in het geding. Uit de beraadslaging blijkt dat de arbeidsrechtbank oor had naar de argumenten van de vakbonden. Concreet komt het erop neer dat de sociale verkiezingen in mei gaan over 6 ondernemingsraden en 6 CPBW’s (Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk). Dat betekent een verderzetting van de huidige structuur.

Het is nu aan ons om hiervoor de best mogelijke kandidaten samen te brengen om in elke provincie de lijsten samen te stellen.

Personalization