COVID-crisis bij Brussels Airport, ACV-Transcom gaat voor solidariteit en tewerkstelling

De aanhoudende crisis in de luchtvaart, treft ook Brussels Airport Company en haar werknemers op een onvoorstelbare wijze. De luchtvaartsectoren – behoudens de cargo activiteiten – vielen quasi volledig stil sinds het uitbreken van de pandemie. De cijfers voor 2020 zijn ronduit triestig. Slechts 7 miljoen passagiers zullen in 2020 Brussels Airport bezocht hebben, waarvan 4 miljoen pre-Covid… We komen van bijna 24 miljoen.

Het bedrijf kondigde aan dat besparingen geen taboe meer zijn en dat ontslagen onvermijdelijk zijn met deze dramatische cijfers. ACV-Transcom neemt haar verantwoordelijkheid op om het aantal ontslagen tot een minimum te beperken. De tewerkstelling zo veel als mogelijk behouden is voor ons dé leidraad. Jobbehoud en solidariteit zijn onze sleutelwoorden tijdens deze crisis. Daarom zijn we dan ook bereid om in overleg te gaan met de Brussels Airport om besparende maatregelen te bespreken. De besparingen moeten evenwel gelijk verdeeld worden over alle werknemers, zij het nu statutairen, bedienden of kaders. Solidariteit is voor ons niet alleen een woord, maar een begrip dat ervoor zal zorgen dat we een maximaal aantal collega’s aan boord kunnen houden.

De voorwaarden waarop ACV-Transcom deelneemt aan de gesprekken werden gecommuniceerd aan de directie. De besparingen mogen niet voor onbepaalde duur zijn en voordelen kunnen daarom slechts ‘bevroren’ worden. Bij een duidelijke structurele heropleving moeten ze dan ook ‘ontdooid’ worden. Werknemers die het bedrijf om economische reden of vrijwillig het bedrijf verlaten mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Wij vragen duidelijke exit-modaliteiten met extra premies en outplacementopties. Een gelijke disporegeling voor statutairen en contractuelen die in aanmerking voor vervroegd pensioen zouden komen én realistische post-Covid bezettingen om de werkdruk bij de economische heropleving van de luchtvaart binnen de perken te houden.

In overleg met de sociale partners werd trouwens het aantal consultants reeds herleid van 130 naar 13 (tegen januari 2021) en werd de managementstructuur aangepast (-20%). Brussels Airport zal ook maximaal op de tijdelijke werkloosheid blijven inzetten en raakt niet aan de bijpassing van 50% voor contractuele werknemers. De meeste investeringsprojecten werden stilgelegd en bedrijfsverlaters werden niet meer vervangen. De kosten werden tot nu al met 34% verminderd.

Besparingen slikken is nooit aangenaam. Daarom neemt ACV-Transcom haar verantwoordelijkheid om de pil zoveel mogelijk te verzachten. Het sterke mandaat dat we met de recente sociale verkiezingen kregen van de werknemers, zullen we dan ook ten volle aanvaarden én onze verantwoordelijkheid nemen voor alle werknemers van Brussels Airport. Het zal echter niet makkelijk worden voor niemand die werkt op Brussels Airport. Wij steken ons hoofd ook niet in het zand voor de economische toestand en uitdagingen voor zowel bedrijf als het personeel. Zonder bedrijf geen personeel en geen personeel zonder bedrijf… We zijn dus onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Samen komen we eruit en door deze moeilijke periode. Nadien zullen we er de vruchten van plukken!


Personalization