Meer coördinatie tussen landen nodig om zuurstof te geven aan reis- én luchtvaartsectoren

De Belgische luchtvaart- en toerismesector verkeert in de zwaarste crisis van haar geschiedenis. De heropleving van de sector gebeurt zeer traag. De afgelopen maanden werd er veel verwarring gezaaid bij de luchtvaartmaatschappijen en passagiers door het ongecoördineerd openen en sluiten van grenzen met korte kennisgevingstermijnen. Overheden hebben samengewerkt om richtlijnen voor een veilige heropstart op te stellen. Ze hebben echter gefaald om een echte opstart mogelijk te maken.

Verschillende belanghebbenden, waaronder het ACV, hebben de afgelopen maanden aangekaart dat door het gebrek aan coördinatie en harmonisatie de mobiliteit op wereldvlak in lockdown zit. De luchtvaartsector, het luchtvaartpersoneel én de reizigers hebben nood aan perspectief. Het vertrouwen om te reizen moet dringend hersteld worden. De onzekerheid bij de passagiers maakt dat zij hun reisplannen uitstellen. De impact daarvan op het personeel in de luchtvaartsector is nefast. Door de lage boekingsgraad dreigt een veelvoud aan jobs te verdwijnen.
 
Op 4 september nam de Europese Commissie een voorstel voor een aanbeveling van de Raad aan. Het doel van het voorstel is dat de maatregelen die lidstaten nemen voor de beperking van het vrije verkeer in verband met de Covid-19 pandemie, op Europees niveau worden gecoördineerd en worden gecommuniceerd. Wij dringen aan dat de Belgische overheid zich aansluit bij dit voorstel. In de komende weken komen de lidstaten samen om over de belangrijke gebieden waarop moet samengewerkt worden, te overleggen.

Er is dringend nood aan gemeenschappelijke criteria en drempelwaarden voor beslissingen van de lidstaten over het invoeren van reisbeperkingen. Een gemeenschappelijk kader voor maatregelen die gelden voor reizigers uit risicogebieden en duidelijke, tijdige informatie aan de burgers over mogelijke beperkingen staan hoog op de agenda. 
 
Op 24 september voerden de werknemers van de luchtvaartsectoren, waaronder van TUI Fly, Brussels Airport actie om de toestand van de luchtvaartsector nogmaals onder de aandacht te brengen en de Europese lidstaten aan te sporen tot actie om tot een eenduidig reisbeleid te komen. 

Personalization