ACV-Transcom vraagt maatregelen tegen giftige dampen in vliegtuigen

©Shutterstock

Naar aanleiding van de artikels en getuigenissen in de Belgische en Nederlandse media gisteren vraagt minister van Volksgezondheid Maggie De Block een onderzoek naar de invloed van giftige dampen in vliegtuigen op de gezondheid van het personeel. ACV-Transcom is zeer tevreden dat het debat alvast in gang is gezet en hoopt dat het thema nu ook echt op de politieke agenda komt. Ze roept ook Brussels Airport op om het geplande nieuwe ontijzelingsplatform te schrappen vanwege de gezondheidsrisico’s voor boord- én grondpersoneel.

Dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block onmiddellijk reageert op de getuigenissen van cabinepersoneel en piloten over gezondheidsproblemen door de inademing van giftige gassen en actie wil ondernemen, vindt ACV-Transcom alvast zeer positief. Het betekent dat het debat is gestart en er eindelijk serieus over het onderwerp kan worden gepraat. Tegelijkertijd wijst Bjorn Van den Eynde, secretaris mobiliteit van
ACV-Transcom op de complexiteit van het thema. “Er bestáán al tal van internationale en wetenschappelijke onderzoeken die het verband aantonen tussen de klachten en het vrijkomen van giftige gassen in een vliegtuig. Maar er zijn er evengoed die dat blijven ontkennen.” Toch zijn er voor hem voldoende bewijzen om ervan uit te gaan dat er wel degelijk een groot probleem is.

“Bij ons en ook bij de internationale vakbondskoepels is er lang aandacht voor dit thema. De voorbije jaren en maanden deden we al heel wat sensibiliseringsacties, campagnes en studiedagen voor het personeel.” Bij een aantal maatschappijen worden ook al trainingen voorzien voor cabinepersoneel en piloten om geuren en symptomen van vervuilde cabinelucht te leren herkennen en de stappen die ze moeten ondernemen als ze vermoeden dat er toxische gassen in de cabine zijn. Maar deze trainingen zouden moeten worden veralgemeend. “Daarnaast vragen we ook preventieve maatregelen, zoals het gebruik van een systeem om de kwaliteit van de lucht in de cabine te monitoren. Dit soort maatregelen kan snel ingevoerd worden.”

Pas voorzorgsprincipe toe!

ACV-Transcom vraagt ook van Brussels Airport Company concrete maatregelen. De luchthaven wil nog deze winter een nieuw ontijzelingsplatform in gebruik nemen. Daar zullen vliegtuigen met draaiende motoren worden ontijzeld. Nu gebeurt dat nog op de parkings, met stilstaande motoren. Het nieuwe systeem verhoogt aanzienlijk het risico dat er ontijzelingsvloeistof in het vliegtuig wordt binnen gezogen, met daarin schadelijke stoffen als ethyleenglycol en ethanol. ACV-Transcom vraagt hierin heel expliciet om na de recente getuigenissen deze plannen te herbekijken en zich te baseren op de talrijke studies die hierover al bestaan. Ze vindt dat Brussels Airport hier het voorzorgsprincipe zou moeten hanteren, dat in Europa van toepassing is bij andere milieu- en gezondheidszaken, en ook voor het gebruik van chemicaliën. Volgens dat principe ligt de bewijslast bij de voorstanders van het product als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Het zou dan aan Brussels Airport zijn om aan te tonen dat het niet schadelijk is.

ACV-Transcom hoopt dat in elk geval dat het huidige debat uiteindelijk ook zal leiden tot structurele maatregelen. “De Block heeft het nu over een mogelijke erkenning van het aerotoxisch syndroom als beroepsziekte, wat een stap in de goede richting zou zijn, maar wij hopen dat er ook werk wordt gemaakt van een internationaal wettelijk kader dat voorkomt dat er nog toxische gassen in vliegtuigen kunnen komen. Zo vragen wij dat er een internationale standaard komt voor de kwaliteit van de lucht in vliegtuigcabines.”

Personalization