Welkom bij PC226 - internationale handel, vervoer en logistiek!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

 • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
 • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
 • ACV Puls-publicaties (brochures met nuttige informatie en nieuwsbrieven)
 • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Laatste nieuws

ACV Puls-publicaties

Corona pamfletten
Index pamfletten
Digitale nieuwsbrief - Ontvang de meest recente sectorinfo in je mailbox!

Ben jij ACV Puls-lid, maar ontving je nog geen digitale info over PC 226? 
Bezorg ons dan snel je mailadres, zodat we je steeds op de hoogte kunnen houden van nieuwtjes uit de sector!

Als je onverhoopt niet langer in het PC 226 werkt, kan je dat via hetzelfde formulier eveneens aan ons doorgeven. Het is immers ook in jouw belang dat je ledengegevens in orde zijn (denk maar aan de uitbetaling van de syndicale premie)

Reeds verschenen nieuwsbrieven
Kadernieuwsbrief

Ben je aangesloten bij ACV Puls en werk je in een kaderfunctie, als leidinggevende of als professional? Dan ben je vast ook geïnteresseerd in wat we specifiek voor die werknemersgroep te bieden hebben. We houden je hierover graag op de hoogte via de specifieke Kadernieuwsbrief.

Algemene sectorinformatie

Geschiedenis: werken in de internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken

In 1998 werd het vroegere paritair comité van de 'maritiem' (PC 213) omgevormd tot het paritair comité voor de internationale handel, het vervoer en aanverwante bedrijfstakken. Vanaf 1999 zijn ook bepaalde ondernemingen uit het ANPCB overgegaan naar dit paritair comité 226, m.n. de bedrijven die actief zijn in de internationale handel.

Ondertussen brengt dit paritair comité al ruim 10 jaar alle bedrijven samen die bedienden tewerkstellen in de havenactiviteit en aanverwante ondernemingen, bagage-afhandeling op de luchthaven, privaat goederentransport over het spoor, opslag, distributie en wegvervoer voor derden, afvalverwerking, …

Officiële bevoegdheidsomschrijving

Er ressorteren bijna 52.000 bedienden en kaderleden in dit paritair comité. De officiële bevoegdheidsomschrijving: PC 226 is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, waarvan de ondernemingen door hun hoofdzakelijke activiteiten behoren tot:

 • de bedrijfstakken van de internationale handel, het vervoer voor rekening van derden, de tussenpersonen in het vervoer en de met deze bedrijfstakken aanverwante dienstverlening;
 • de bedrijfstak van de havens, ongeacht of deze ondernemingen zijn  gevestigd binnen of buiten de havengebieden;
 • de bedrijfstakken van de opslag en/of de distributie van grondstoffen, goederen of producten.

Maken, bij wijze van voorbeeld, deel uit van deze bedrijfstakken en aanverwante dienstverlening de volgende ondernemingen en activiteiten:

 • de goederenmakelaars, handelsprospecteurs, handelsagenten en goederencommissionairs in het kader van de internationale handel
 • de internationale handelsmaatschappijen (international trading houses)
 • de rederijen
 • de ondernemingen voor binnenscheepvaart
 • de ondernemingen voor wegvervoer voor rekening van derden
 • de maritieme kantoren
 • de scheepsagenten
 • de vervoermakelaars, bevrachters en scheepsmakelaars
 • de nijverheidszeevaartagenten
 • de vervoercommissionairs
 • de expeditiekantoren en commissionairs-expediteurs bij het vervoer
 • de tolagentschappen en douane-expediteurs
 • de besteldiensten en/of koerierbedrijven
 • de ondernemingen voor organisatie, coördinatie, gegevensverwerking of informatie betreffende vervoersactiviteiten
 • de ondernemingen voor de verhuur van containers, laadbakken, rollend materieel voor goederenvervoer, motorvoertuigen voor wegverkeer
 • de ondernemingen voor beloodsing en voor slepen en berging van schepen
 • de ondernemingen voor bevoorrading van zee-, binnen- en/of luchtschepen
 • de ondernemingen, zowel binnen als buiten de havengebieden, voor het stouwen en de goederenbehandeling en voor het opslaan, de herverpakking, het verzenden en de distributie van goederen in het algemeen
 • de averijcommissarissen en dispacheurs
 • de experten inzake schaderegeling betreffende goederen, containers, laadbakken, rollend materieel voor goederenvervoer en/of schepen
 • de goederencontroleurs en/of inspecteurs
 • de bureaus voor classificatie van schepen
 • de ondernemingen voor nautische inspectie
 • de ondernemingen voor het laden en/of lossen van vliegtuigen en aanverwante dienstverlening.

Ressorteren NIET onder de bevoegdheid van het paritair comité:

 • de ondernemingen die, in het kader van hun normale productie- of verwerkingsactiviteiten in België, hetzij grondstoffen of goederen in het buitenland kopen en/of verkopen, hetzij grondstoffen of goederen in- en/of      uitvoeren
 • de ondernemingen die op basis van de grondstoffen, goederen of diensten, waarin zij hoofdzakelijk internationale handel drijven, ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité
 • de hoofdarbeiders die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor het havenbedrijf, het Paritair Comité voor het hotelbedrijf of het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart
 • het varend personeel en het personeel dat werk aan boord van schepen verricht gedurende de aanwezigheid in een op Belgisch grondgebied gelegen haven, beiden vallend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de  koopvaardij
 • de reisbureaus en de reisorganisatoren
 • de ondernemingen voor opslag en/of distributie van grondstoffen, goederen of producten waarvoor een specifiek paritair comité voor de bedienden bevoegd is

 

Personalization