Vakbonden bereiken voorakkoord bij lagekostenmaatschappij Ryanair

Precies één jaar geleden werden de eerste Europese stakingsdagen door de werknemers van de lagekostenmaatschappij Ryanair aangekondigd. Vandaag kunnen ze stemmen over een cao die hun eindelijk loon-en arbeidsvoorwaarden zal bezorgen die overeenstemmen met de Belgische standaarden. 
Ryanair erkende al het Belgische arbeidsrecht en zette een punt achter het werken met illegale onderaannemers. De nieuwe cao is het sluitstuk van de onderhandelingen.
“In het voorakkoord vind je diverse belangrijke punten”, zegt Hans Elsen, vakbondssecretaris bij ACV Puls. “Ryanair engageert zich nu om het Belgische sectorale minimumloon na te leven ongeacht het aantal vlieguren. Er zijn met de vakbonden afspraken gemaakt over extra vergoedingen voor overnachtingen, een minimum aan vlieguren, 'off'-dagen, vakantiedagen en feestdagen. Het voorakkoord regelt ook de overgang van het personeel naar de Belgische sociale zekerheid en de navenante bijdrage. En in 2020 moet er, in diverse stadia, een Belgische HR-structuur worden opgezet. De werknemers van Ryanair zullen volgend jaar ook kunnen deelnemen aan de sociale verkiezingen.” Hans Elsen: het is niet zeker of het akkoord voldoende gaat zijn om het personeel te overtuigen dat Ryanair effectief zal veranderen”. Voor het definitieve akkoord wachten we dus op de stemming onder het personeel.
In de praktijk komt het akkoord erop neer dat de meest kwetsbare (en grootste) groep werknemers een gemiddelde loonsverhoging zal ontvangen van 25%.  Doordat er minimumbarema's voor de diverse functiecategorieën worden gedefinieerd, zullen de werknemers eindelijk een vast maandinkomen krijgen.
Na o.a. Duitsland en Italië komt er nu ook in ons land een voorakkoord over de naleving van het lokale arbeidsrecht, normale lonen en een structureel sociaal overleg. “Via gecoördineerde acties in Europees verband slaagden de vakbonden erin om een vuist te maken tegen de agressieve speler die Ryanair is”, stelt Elsen. “Er is nu een belangrijke stap gezet in het proces om de loon- en arbeidsvoorwaarden bij deze prijsvechter te normaliseren. Dit resultaat is te danken aan de inzet van de werknemers zelf en aan hun vertegenwoordigers, de vakbonden, want ook in het Europa van de 21ste eeuw zijn sociale rechten blijkbaar nog niet overal een vanzelfsprekendheid.”
“We zijn erg blij met de vooruitgang die we nu boeken in België. Maar het Europese verhaal rond Ryanair is zeker nog niet klaar. In de meeste EU-lidstaten blijft het bedrijf het nationale arbeidsrecht met voeten treden. Er zal nog meer Europese solidariteit nodig zijn in dit dossier om ervoor te zorgen dat de basisrechten van de Ryanair-werknemers ook elders worden nageleefd.”

Personalization